Thuis Op Straat en Dagprogrammering

Peter Steenbergen van Thuis Op Straat, of kortweg TOS, wil graag vertellen over tussenschoolse opvang. In het kader van Dagprogrammering schakelen diverse scholen TOS daarvoor in.

Steenbergen werkt ruim dertig jaar in het welzijnswerk, en was al die tijd vooral ‘op Zuid’ actief. Hij weet goed wat er speelt en wat er nodig is voor de jeugd. “Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daaraan draagt TOS bij, terwijl voor de oppervlakkige toeschouwer er niets bijzonders gebeurt. Een beetje met kinderen spelen op het plein. Maar het is veel meer. Buiten spelen is echt belangrijk voor kinderen. Het heeft zo veel positieve effecten: het stimuleert de motorische ontwikkeling, het prikkelt de fantasie, is goed voor de sociale ontwikkeling, het geheugen, concentratievermogen en leerprestaties. En door meer beweging worden kinderen gewoon fitter.”

“Een beetje met kinderen spelen op het plein. Maar het is veel meer. Buiten spelen is echt belangrijk voor kinderen”

Tussen de middag

In het kader van Dagprogrammering verzorgt TOS op diverse scholen de tussen-de-middagopvang. Steenbergen: “We bieden allerlei sport- en spelactiviteiten aan en ondertussen letten we op signalen die kunnen duiden op problemen. Ook doen we soms heel bewust niets. Kinderen maken wel eens ruzie en dat hoort bij het opgroeien. Sterker nog, kinderen leren heel veel van conflicten. Zo lang het gedrag past bij de leeftijdsfase is het niet nodig om al in te grijpen voordat de kinderen de kans krijgen om het probleem zelf op te lossen. Dan lijkt het of we niet opletten, maar natuurlijk houden we ondertussen wel een oogje in het zeil.”

“Buiten spelen zou een vak op school moeten zijn”

Onderzoek en praktijk

Uit tal van onderzoeken, waaronder in opdracht van Jantje Beton (Onderzoek buitenspelen 2018) en de gemeente Rotterdam (GGD-monitor Staat van de Jeugd, editie 2018), blijkt dat kinderen steeds minder buiten spelen. Steenbergen haalt nog meer onderzoeken aan en vervolgt: “En dat terwijl buiten spelen zó belangrijk is. Niet alleen wetenschappers zeggen het, ook mensen die het ‘vanuit de praktijk’ kunnen weten, zoals Johan Cruyff, die zijn Foundation oprichtte met het doel jeugd vooruit te brengen door beweging. ‘Buiten spelen zou een vak op school moeten zijn’, zei hij tegen mij, toen ik in 2015 de eer had hem te ontmoeten bij de finale van ‘Cruyff Courts 6 tegen 6’ voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het ging hem daarbij zeker niet alleen om voetballen op straat, maar juist om de ontmoeting, het bewegen, het leren omgaan met elkaar en de goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Dat buiten spelen past TOS toe in de dagelijkse praktijk en bij de tussenschoolse opvang. We hebben nu afgesproken dat de scholen zelf het gezamenlijk lunchen organiseren. Vervolgens verzorgt TOS het buitengedeelte. En die enkele keer dat het weer echt te slecht is om naar buiten te gaan, is de tussen-de-middagopvang in de school of in een sportzaal. Ook daarover maken we vooraf afspraken met de school. Maar als het maar even kan, gaan we natuurlijk gewoon naar buiten!”

Gerelateerde artikelen