Tijdelijke huisvesting Wolfert Dalton klaar; nieuwbouw kan van start

De tijdelijke huisvesting van Wolfert Daltonschool in Hillegersberg-Schiebroek is op dinsdag 13 oktober officieel geopend door wethouder Said Kasmi. De leerlingen krijgen hier les, totdat hun nieuwe schoolgebouw in 2022 klaar is. In het nieuwe gebouw is plek voor zo’n 800 leerlingen.

Het bestaande schoolgebouw van Wolfert Dalton is verouderd en past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Ook het gebouw van Myltylschool De Brug voldoet niet meer aan de eisen. Daarom realiseert de gemeente Rotterdam in samenwerking met stichting BOOR twee nieuwe schoolgebouwen met in elk gebouw ook twee gymzalen.

Eerste paal

Nu de leerlingen zijn ingetrokken in hun tijdelijke schoolgebouw kan de sloop beginnen. Ook wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen en de gymzalen. De eerste paal gaat in het eerste kwartaal van 2021 de grond in. De oplevering van de nieuwbouw voor het Wolfert Dalton is gepland voor de zomer van 2022 en van Mytylschool De Brug voor 2023.

Voortgezet onderwijs

Wolfert Dalton is een school voor Dalton- onderwijs voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Mytylschool De Brug is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een fysieke en/of meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. In het nieuwe schoolgebouw krijgen straks de vmbo- en de havoleerlingen van deze school les. Zo’n 70 leerlingen in totaal. De andere leerlingen verhuizen samen met Rijndam Revalidatie naar de locatie de Hazelaarweg.

Kijk hier voor meer informatie.