Toegekende initiatieven Onderwijslab010 2015

Deze onderwijsinitiatieven hebben een bedrag toegekend gekregen van Citylab010.

Onderwijs voor de 21e eeuw

Het onderwijsconcept ‘Onderwijs voor de 21e eeuw’ van basisschool OBS De Vierambacht geeft kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en volgens hun eigen leerstijl. Want leerlingen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren en zelf met hun ouders en leerkracht een uitdagend en leergierig leerplan opstellen. Iedere acht weken stellen ze hun individueel ontwikkelplan (IOP) bij. Zo leren zij al van jongs af aan zelfstandig werken, handelend bezig zijn en inzicht krijgen in hun eigen kunnen, belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Omdat ieder kind een eigen leerplan volgt, kunnen kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een (stam)groep zitten. Het leerproces wordt ondersteund met IPads met adaptieve software en een elektronische leeromgeving met planningstool. In dit vernieuwend concept wordt het traditioneel lees- en schrijfonderwijs uiteraard niet vergeten.

Contactgegevens:

OBS Vierambacht

Nozemanstraat 75

Dave Hendriks

06-218 88 668

d.hendriks@devierambacht.nl


Digitaal schoolplein

Elkaar ontmoeten op het schoolplein gebeurt steeds minder vaak. Maar de behoefte aan contact is juist groot. Wat is er dan mooier dan een digitaal schoolplein dat altijd open is. Op het digitale schoolplein ontmoeten leraren en andere professionals, zoals zorgcoördinatoren, binnen de scholengroep Charlois elkaar online om ervaringen uit te wisselen, successen te delen, vraagstukken op te lossen en samen te werken. Het digitale schoolplein komt niet in de plaats van bestaande communicatie, maar is een aanvulling.

Het schoolplein is in eerste instantie bedoeld voor onderwijsprofessionals binnen de scholen, maar kan later ook toegankelijk worden voor bijvoorbeeld wijkteams en ouders. Het digitale schoolplein kan zo groot worden als deelnemers wenselijk vinden en als behoefte is om contacten uit te breiden.

Contactgegevens:

OBS de Globe

Han de jong

06-39429054

h.dejonge@obsdeglobe.nl


Na onderwijs komt wereldwijs

Ouders van basisschool De Fontein nemen het initiatief om een naschools programma op te zetten met activiteiten waarvoor in de reguliere lestijd geen of weinig plaats is, maar die wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Na schooltijd kunnen kinderen tegen geringe kosten meedoen aan bijzondere activiteiten op het gebied van ‘leren’, ‘wetenschap’, ‘kunst en cultuur’, ‘natuur en techniek’, ‘media en ICT’ en sport. Leraren, professionals en ouders verzorgen de activiteiten. Ouders worden daarbij ondersteund door pedagogisch medewerkers van jeugdwelzijnsinstellingen.

Met het naschoolse programma kunnen alle kinderen, ook van ouders met weinig financiële draagkracht, laagdrempelig hun talenten ontdekken en ontwikkelen en blijft de school aantrekkelijk voor hoogopgeleide ouders in de wijk. Kinderen met verschillende achtergronden leren hier samen.

Contactgegevens:

Basisschool de Fontein

Hoyledestraat 25

Stefan Kroon, ouder

06-15091357

Stefankroon@gmail.com

 

Taoufik Benalla, ouder

06-22814248
Taoufikbenalla@gmail.com


HAVENschool

In de haven zijn de banen van de toekomst te vinden. Daarom hebben twee basisscholen het plan HAVENschool bedacht. Het gaat hierbij om loopbaanleren binnen de context van de haven. De HAVENschool komt tot uitdrukking in het lesprogramma, de aankleding van de scholen en samenwerking met organisaties in de haven en scholen voor voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteit.

Door de HAVENschool hebben leerlingen aan het einde van de basisscholen een positief beeld van de haven en het werk dat daar te vinden is (alle sectoren zijn vertegenwoordigd in de haven) De kinderen zijn voorbereid op het uitoefenen van de beroepen van de toekomst. Ouders zijn in staat om hun kind gedurende de schoolperiode te begeleiden bij het maken van een goed afgewogen keuze voor een loopbaan passend bij de leermogelijkheden en talenten van hun kinderen. De scholen bieden ouders hiervoor cursussen en begeleiding. Alle kinderen tussen de 2 en 23 jaar kennen de haven en zijn bekend met de mogelijkheden in de haven.

Ervaringen tot nu toe

Er is vanaf het moment van de toekenning van de subsidie van  Citylab010 veel gebeurd. De HAVENschool heeft een eigen logo, een eigen magazine (het Scheepsjournaal), organiseert havenconferenties (februari en mei) en heeft met name vele zeer betrokken havenpartners aan zich weten te binden.

De twee basisscholen OBS DUO 2002 en OBS De Toermalijn hebben in de afgelopen maandenhard gewerkt om voor hun eigen school een havenkalender te ontwikkelen en in te passen in hun onderwijs-curriculum. Op deze kalender staan alle activiteiten en programma’s, die met de kinderen en ook vaak met de ouders worden ondernomen in het kader van loopbaanleren, 21e eeuwse vaardigheden en doorlopende leerlijnen. Er wordt gebruik gemaakt van wat er al is en dat wordt vervolgens uitgebreid in het kader van de haven.Het unieke hieraan is dat er programma’s en activiteiten zijn en ook nog  steeds worden ontwikkeld, die allemaal iets te maken met het werken en leren in de haven en geschikt zijn voor kinderen van 2 tot 23 jaar. De doorlopende leerlijn met het vo is daarin erg belangrijk. Als partners van de HAVENschool hebben zich daarom het STC en verschillende andere vo-scholen aangesloten.  zijn voor kinderen van 2 tot 23 jaar. De doorlopende leerlijn met het vo is daarin erg belangrijk. Als partners van de HAVENschool hebben zich daarom het STC en verschillende andere vo-scholen aangesloten.

Contactgegevens:

OBS De Toermalijn

Nick Zuiddam

06- 30 44 74 92

nzuiddam@obs-detoermalijn.nl


Ouder en Kind Academie

In de ‘Ouder en Kind Academie’ op de Valentijnschool krijgen de ouders de plek die zij verdienen en waar zij altijd met al hun vragen terecht kunnen. Ook vragen op het gebied van hun eigen talentontwikkeling. Als ouders zich sterker en dus zekerder voelen, zullen zij beter in staat zijn om samen met hun kind het loopbaantraject af te lopen.

Eerste ervaringen

Met de komst van de Ouder en Kind Academie hebben de ouders een duidelijkere plek gekregen op de Valentijnschool. Er wordt met enige regelmaat gepresenteerd door leerkrachten. Tijdens zo’n presentatie worden de vaardigheden aangesproken die nodig zijn om de onderwijsondersteuning thuis te stimuleren. Ouders krijgen inzicht over de aangeboden / aan te bieden lesstof en leren om thuis het geleerde op een speelse manier aan bod te laten komen.
Leerkrachten en ouders zijn enthousiast en de presentaties zullen dan ook richting volgend schooljaar door gaan en verder uitgebreid worden. Verder zijn er door de gehele school “Goed, Beter, Best” oudercursussen verzorgd door Alsare. Dit alles om het educatief partnerschap van de ouders te vergroten. Tevens zijn er sinds dit schooljaar klassenouders aangesteld voor de groepen 1 t/m 6. Volgend schooljaar zullen ook groep 7 en 8 gaan werken met klassenouders. Tot slot zijn er diverse wijkpartners geselecteerd om in de toekomst een partnerschap met de school aan te gaan.  

Contactgegevens:

Valentijnschool

Gijsingstraat 51

Carlijn Nooteboom

06-53887739

cnooteboom@valentijnschool.nl


Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Basisschool Zalmplaat vindt dat leerlingen niet alleen vakken als rekenen en spelling nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de toekomst, maar ook vakoverstijgende vaardigheden zoals kritisch zijn, begrijpen, innoveren en bereiken en delen. Leerlingen gaan daarom de principes van onderzoekend en ontwerpend leren toepassen bij alle vakken binnen het bestaande curriculum. De school wil daarnaast samenwerking zoeken met ouders, bedrijven en scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs.

Eerste ervaringen

De workshop Onderzoekend leren bij Science center te Delft

 


WijWijs - Ouderbetrokkenheid mbo

WijWijs is een simpel en gebruiksvriendelijke Portaal/Applicatie voor school, ouder en student. Overal te gebruiken op je telefoon, tablet of computer.

Er zit een chat tool in het Portaal (chat en webcam chat) waardoor het laagdrempelig is voor de ouder om contact te onderhouden met de school van het kind met het doel schoolresultaten te verhogen. Het Portaal is geen vervanging van het persoonlijk contact maar een tool om het contact te verbeteren en een onderdeel om dit contact te onderhouden. Als MBO docent merk ik dat we in het MBO zo een applicatie echt nodig hebben.

Contactgegevens:

WijWijs

Karim Amghar

info@wijwijs.nl

010-2231012 / 06-42613741


Leer en Veerkracht

Niet alleen kinderen, maar je hele team laten floreren? Kinderen niet alleen op de arbeidsmarkt voorbereiden, maar ook op het leven zelf? De Nicolaasschool gaat aan de slag met de innovatieve, integrale aanpak ‘Leer- en Veerkracht van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie worden mentale veerkracht en welbevinden pijlers onder het schoolbeleid en wordt de school een optimale leer- en werkplek! 

Contactgegevens:

Nicolaasschool Schiedamseweg 227

Bernadette Lensen

010-4624908

bernadet1@nicolaas-school.nl


Glundertechniek

Vmbo-studenten van het STC geven als glunderende voorlichters technieklessen op een basisschool (peer to peer learning). Met behulp van een zelfgebouwde machine met een verhaal. Ontwerper en docent Huub Looze van 'team technieklab' gaat samen met het STC een zelf te bouwen 'machine' ontwikkelen. In de praktijklessen bouwen ze dat werkende object. Met het werkende object gaan leerlingen naar basisscholen om glunderend uit te leggen wat ze bij het technische vmbo hebben geleerd. De objecten worden vervolgens gedoneerd aan de basisschool. Het object is geschikt om op de basisschool nieuwe techniek en wetenschap lessen te gaan starten en te gebruiken als functioneel les-hulpmiddel.

 

Eerste ervaringen

Eerste schets voor een te bouwen object.

 

Contactgegevens:

STC Group

Huub Looze

06-16602996


Leren Loont, emo-taal

Basisschool Jacob Maris wil de kinderen en het schoolteam een emo-taal aanleren, zodat iedereen binnen de school makkelijker kan communiceren. Iedereen weet wat een woord of uitdrukking betekent. Deze taal is onderdeel van een nieuw onderwijsconcept waarbij de school aan de slag gaat met emotionele, sociale en mentale vaardigheden en sportlessen gebruiken als middel om die over te brengen.

Eerste ervaringen

Wat is er nu mooier om van sport te leren. De leerlingen van de Jacob Marius zijn gestart met klas- en judolessen, waarbij ze kennis over en tegelijkertijd ervaring opdoen met sociaal-emotionele situaties. En iedereen gaat dezelfde taal spreken. De leraren krijgen de tijd om te observeren en hun groep eens van een andere kant te kunnen zien. Allemaal om in het in de klas, op het schoolplein, thuis en op straat te kunnen gebruiken. Op naar een veiligere omgeving om in te leren!

Montessorischool Jacob Marisschool

Jacob Marisplein 9

Nabila Bommelje

Info.jacobmaris@gmail.com

010-4182821


Sterke, gelukkige kinderen

Basisschool de Kleine Wereld wil de leerlingen eigenaar maken van hun leerproces. De leerlingen krijgen de aandacht, ondersteuning, tijd en ruimte die ze nodig hebben. De school stelt het kind centraal en gaat uit van de vijf kernwaarden: 1. Vertrouwen 2. Verbinding 3. Geduld 4. Openheid en 5. Compassie.

De persoonlijkheid van de leerkracht en de volle aandacht voor het kind worden weer de uitgangspunten voor pedagogisch tactvol onderwijs. 'Kinderen hebben gelijkere kansen als ze ongelijk onderwijs krijgen' (Marjolein Ploegman)

Contactgegevens:

Basisschool de Kleine Wereld

Saskia de Bruijne, directeur

06-8119234

010-4131796