Toegekende intiatieven Onderwijslab010 2017

Deze onderwijsinitiatieven hebben een bedrag toegekend gekregen van Citylab010 in 2017

Leuk Leren010

Wij willen de succesvolle Speelotheek leuk leren 010 (winnaar Publieksprijs Aardig Onderweg Award 2014) uitbreiden met locaties binnen vijf bibliotheken. Hiervoor willen wij:

1) Speelotheek leuk leren 010 Rijnhaven
 uitbreiden activiteiten, netwerken opzetten en doorbouwen op eerder ontwikkeld beleid en handboeken.
2) www.leukleren010.nl
kennis over spelend leren willen wij verspreiden. Een makkelijk toegankelijk vind en verzamelplaats met mogelijkheden om zo meer kinderen, ouders, scholen, professionals te bedienen.

3) uitbreiding locaties in bibliotheken
In totaal zullen wij de Speelotheek een prominente plek gaan geven in vijf verschillende locaties van de bibliotheek.

 

Contactgegevens:

St. de Katrol en Bibliotheek Rotterdam

Sandra Pardoel

sandra@dekatrol.nl

06-29425010

 

Met taal vooraan, taalverrijking op de VVE

Als je met taal vooraan wil staan, moet je vroeg beginnen. Dit project gaat over het ontwikkelen en evalueren van de training ‘Met taal vooraan’, die pedagogische medewerkers in staat stelt om de taal van de kinderen in de voorschoolse leeftijd te stimuleren. Voordoen en aangeven zijn hierbij belangrijke strategieën die zij kunnen inzetten om communicatieve redzaamheid te bevorderen.  Logopedisten kunnen hen hierin coachen.

 

Contactgegevens:

Hogeschool Rotterdam

Karin Neijenhuis

c.a.m.neijenhuis@hr.nl

06-29950114

 

Thuis in taal

Het project Thuis in Taal werkt doelmatig aan het versterken van de ondersteunende taalvaardigheden van laaggeletterde ouders, waarbij specifiek aandacht is voor de groep zeer laagopgeleide en laaggeletterde ouders in Rotterdam die vaak in een isolement verkeren. Via deze aanpak wordt de taalontwikkeling van de kinderen van deze ouders versterkt. De aanpak biedt ouders vaardigheden en strategieën die hen ook in het dagelijks leven verder helpen en betrekt heb actief bij de schoolloopbaan van hun kind. Met dit project bieden we nieuwe ouder-kindactiviteiten aan in de klas, in de ouderkamer op basisscholen, in de peuterscholen en thuis bij laaggeletterde ouders met kinderen op de deelnemende peuterscholen.

 

Contactgegevens:

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting Peuter en Co.

Martine van der Pluijm m.s.van.der.pluijm@hr.nl

Heinz Schiler heinz.schiller@peuterenco.nl

 

KnikkerGEK

Op Daltonschool De Margriet organiseren we sinds 2016 in samenwerking met steunstichting Vrienden van Daltonschool de Margriet de Grote Sponsor Knikker Race (https://www.facebook.com/degrotesponsorknikkerrace/). Kinderen laten zich sponsoren door verkoop van knikkers van 2 euro per stuk. In de megaknikkerbaan van ruim 60 meter racen de verkochte knikkers tegen elkaar in verschillende manches. Tijdens de editie van 2016 en 2017 hebben verschillende groepen 7 mee gewerkt aan het uitdenken en bouwen van de diverse onderdelen van de knikkerbaan.

Onze conclusie is dat het onderwerp knikkers en knikkerbaan in combinatie met de grote race een unieke combinatie is om techniek en onderzoekend leren aantrekkelijk te verweven in het lesaanbod voor zowel onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

Contactgegevens:

Edward Boele

06-20829075

 

Nao nou! Een robot in de kleuterklas

CED Groep en TU Delft

Twee Rotterdamse scholen gaan samen met de CED-Groep, Interactive Robotics (Tu Delft) en de Maakotheek met het kleuterprogramma ‘Sil op School’ activiteiten ontwikkelen waarbij ‘Nao’ robot als hulpmiddel inzetten. De robot is al ontwikkeld maar nog niet ingesteld op activiteiten voor kleuters. De robot wordt zo ingesteld dat leerkrachten er eenvoudig mee aan de slag kunnen. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen na het project eenvoudig en verantwoord gebruik kunnen maken van de robot activiteiten, komen de activiteiten, de omgeving voor de instructie en Nao robot via de Maakotheek in roulatie.

 

Contactgegevens:

Lisette Ligtendag

l.ligtendag@cedgroep.nl

06-12433408

 

Niet mijn schuld

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ (De film ging in april jongstleden in première op het AD filmfestival in Rotterdam en won daar de ‘Rotterdam Sportfilm Award’ 2017) wil de filmmaker René van Zundert een educatief project opzetten waarmee hij jongeren wil bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven. Tijdens educatieve workshops kijken deze jongeren en hoofdpersoon uit de film Michael samen naar de documentaire en gaan we aan de hand van opdrachten in gesprek en op zoek naar oplossingen voor ‘schuld’ gerelateerde problemen die wij binnen de doelgroep tegen komen. Vanuit deze aanpak kiezen zij er bewust voor de hoofdpersoon te betrekken als gesprekspartner en ervaringsdeskundige. Hierdoor transformeert de hoofdrolspeler van ‘slachtoffer’ naar ‘rolmodel’, heeft hij als ‘expert’ een voorsprong op hulpverleners en bereikt hij zijn ‘peers’ direct op de gevoelige plek.

 

Contactgegevens:

Rene van Zundert

rvanzundert@gmail.com

06-15126841

 

ConnecTeach010

ConnecTeach010 is een digitale en fysieke ontmoetingsplaats voor alle docenten in het Rotterdamse onderwijs. Online kunnen leraren hun persoonlijke profielpagina aanmaken, er zijn ook groepsconnecties en er is een gevulde agenda. Je kunt gemakkelijk online contact maken met een leraar die de kennis heeft die jij zoekt. Dat is de meerwaarde ten opzichte van landelijke netwerken; hier vind je collega’s die één metrohalte verderop precies die aanpak kennen waar jij je ook in wilde verdiepen, zodat je bij elkaar kunt komen kijken. Of nog makkelijker: je spreekt af in het lerarencafé van ConnecTeach. De fysieke ontmoetingsplek van ConnecTeach is ook bedoeld voor trainingen, workshops en informele ontmoetingen. Hier komen verbindingen tot stand die binnen de muren van de school niet ontstaan, maar die juist wel een bijzonder productief en innovatief effect kunnen hebben.

98% van de leerkrachten in ons doelgroeponderzoek geeft aan gebruik te willen maken van ConnecTeach010.

 

Contactgegevens:

Kristel Roth van Dalsum

Kristel.vandalsum@rvko.nl

06-53303876

 

Campus Academie Hoogvliet

Het doel is om bassischoolleerlingen uit groep 8 in Hoogvliet extra aandacht, ondersteuning en huiswerkbegeleiding aan te bieden naast de reguliere onderwijsprogramma’s. Hierdoor worden er veel meer kansen en mogelijkheden gecreëerd om zich beter op hun toekomst voor te kunnen bereiden en krijgt het kind de benodigde aandacht dat hij verdient om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om te ervaren wat er allemaal nodig is om je toekomst verwachtingen waar te kunnen maken.

 

Contactgegevens:

Esmeralda Reyes

06-41421669

 

Perpetual plastic 010

Perpetual Plastic010 wil een interactief lesprogramma ontwikkelen rondom plastic recycling. Het laat leerlingen zien, ruiken en voelen. Leerlingen laten zien dat je waarde kunt creëren uit afvalstromen, afval te leren zien als grondstof voor nieuwe producten. Met interactie, en toegankelijke en begrijpelijke lesstof. Lesstof over plastics en recycling, de verschillende materiaaleigenschappen, met daarnaast het leren gebruiken van nieuwe technologie met 3D-printen.

Contactgegevens:

Laura Klauss

06-18154309

 

The Science Tour

Wetenschappers laten hun vertrouwde laboratoria even achter zich en

stappen het theater in voor de Science Tour. Een nieuw concept waar ze een

wedstrijd met elkaar aangaan op het podium en elkaar uitdagen. Ze presenteren

hun promotieonderzoek binnen tien minuten voor leerlingen. Leerlingen krijgen de opdracht op te kijken, wie doet dit het beste? En wie weet jou te overtuigen? Met dit plan laten wetenschappers aan leerlingen zien wat ze daadwerkelijk in de toekomst kunnen gaan doen met de profielkeuze die ze gaan maken

 

Contactgegevens:

Suzanne Streefland

info@sciencebattle.nl

06-20322574

 

Calvijn Business School

Er worden grote en kleine projecten georganiseerd waarin verschillende competenties centraal staan zoals: samenwerken, ondernemen, presenteren, verantwoordelijkheidsgevoel en dat er altijd mogelijkheden zijn! Zo starten de leerlingen een mini onderneming met behulp van een micro krediet. Ze maken een ondernemingsplan, pitchen deze en gaan van start. Voor het startkapitaal nodigen wij bedrijven uit aan wie de miniondernemers hun bedrijfsplan pitchen. Daarna kunnen zij van start! Inkopen, verkopen, budgetteren, promotie en de organisatie van een markt. Bedrijven, buurtbewoners en natuurlijk ouders komen shoppen. Na 2 jaar zal er een manual verschijnen voor andere Rotterdamse scholen. De investering wordt voornamelijk gebruikt om het manual te maken maar ook een netwerk op te bouwen en voor inbedding binnen de school.

 

Contactgegevens:

Chantal Piras-Damsma

06-41474879

c.d.piras@calvijn.nl

 

De Buitenwereld

We breiden de leslokalen van OBS De Kleine Wereld uit naar het schoolplein en de buurt eromheen, zodat kinderen in een uitdagende en veilige omgeving hun nieuwsgierigheid kunnen botvieren en hun buurtgenoten kunnen leren kennen. Zo helpen we ze opgroeien tot verstandige Rotterdammers die zorg dragen voor elkaar en de wereld waarin zij leven. We maken de buurt mooier en leerzaam voor iedereen.

 

Contactgegevens:

Basisschool de Kleine Wereld
Saskia de Bruijne/Anouschka van de Steeg
directie@dkwereld.nl