Uitbreiding uren

Vanaf augustus 2020 hebben gemeenten de wettelijke taak hun aanbod aan voorschoolse educatie voor peuters met risico op onderwijsachterstand uit te breiden. Deze peuters kunnen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan, gebruikmaken van een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie. Rotterdam start met deze uitbreiding van het aanbod al met ingang van het schooljaar 2019-2020. Ook peuters zonder risico op achterstand kunnen dan 2 uur meer naar de voorschool.

Communicatiemiddelen voor ouders en medewerkers
Poster 'Goed nieuws, jouw peuter mag hier vaker komen spelen en leren'. Te gebruiken om te beginnen om ouders te laten weten dat hun peuter vaker naar de voorschool kan.
Poster 'Leuk, jouw peuter mag hier vaker komen spelen en leren'. Te gebruiken om ouders te blijven informeren dat hun peuter vaker naar de voorschool kan.

De posters zijn bedoeld om te prikkelen en ouders voor te bereiden op de informatie die zij van de instelling via een gesprek krijgen. De posters kunnen worden opgehangen, maar er zijn ook versies die online zijn te gebruiken op een website, in sociale media of in een app.

Infographic peuteropvang versie voor ouders (druk)
Infographic peuteropvang versie voor ouders (web)
Infographic peuteropvang versie voor houders (druk)
Infographic peuteropvang versie voor houders (web)
Inforgraphic kinderdagopvang versie voor ouders (druk)
Infographic kinderdagopvang versie voor ouders (web)
Infographic kinderdagopvang versie voor houders (druk)
Infographic kinderdagopvang versie voor houders (web)

De infographics zijn bedoeld als ondersteuning / praatplaat voor gesprekken met medewerkers en ouders. De infographics zijn ook zonder context van een gesprek te gebruiken, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief waar in de begeleidende tekst ook context en toelichting kan worden gegeven en de informatie specifiek kan worden gemaakt voor de eigen instelling.