Terug naar overzicht
Pniƫlschool

Uitbreiding van lokalen door erkers
Project in voorbereiding

Aan het Sandelingenplein in Rotterdam-Zuid kampt de Pniëlschool al enige tijd met ruimtegebrek. De school staat aan de rand van tuindorp Vreewijk, dat sinds enkele jaren de status heeft van beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat uitbreidingsplannen met de grootste zorg gestalte moeten krijgen. Een belangrijke factor in de planvorming is het schoolplein, dat door de uitbreiding een nieuwe plaats en indeling zal krijgen. Pas wanneer duidelijk is hoe dat schoolplein goed is in te richten, is het mogelijk het renovatieplan van de school verder uit te voeren.

Het plan is dat de lokalen van het schoolgebouw aan de pleinzijde worden vergroot door erkers te maken. Om de bouw daarvan mogelijk te maken heeft de school behoefte aan een wissellocatie waar de leerlingen tijdelijk de lessen kunnen volgen, zolang er in het gebouw aan het Sandelingenplein ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden. De bedoeling is de plannen in 2018 verder uit te werken, waarna de renovatie en uitbreiding van het te krappe schoolgebouw in de loop van 2019 hun beslag kunnen krijgen.