Administratief medewerker, 24 uur (De Regenboog)

De Regenboog is een PCBO-school voor gespecialiseerd onderwijs (ZMLK cluster-3) in de wijk Ommoord in Rotterdam-Noord. We werken samen met een team van 34 collega’s. De school heeft 85 leerlingen die zijn verdeeld over 8 groepen. De school is gevestigd
in een goed onderhouden schoolgebouw en heeft een eigen gymzaal, zwembad, schooltuin en ruime leslokalen.

De school is bestemd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Ze hebben een achterstand in het leren en vaak ook op andere ontwikkelingsgebieden. Met alle expertise in huis kunnen wij aansluiten op de totaalontwikkeling van ieder
kind. De kleinschaligheid biedt een geborgen en veilige sfeer voor onze leerlingen.

De Regenboog is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen