Direct naar content

Adviseur Personeel en Organisatie

De Afdeling P&O houdt zich bezig met ondersteuning en advies aan de leidinggevenden op het gebied van personeelsmanagement. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van het personeelsbeleid binnen de centrale richtlijnen in
samenwerking met leidinggevenden en het College van Bestuur. Daarnaast levert de afdeling P&O een bijdrage aan de ontwikkeling van het meerjaren personeels- en organisatiebeleid. Ook behoort een stuk individueel advies aan medewerkers tot de taak van de afdeling
P&O op inhoud en uitvoering van het beleid.

De afdeling bestaat uit een Hoofd P&O en Scholing, een Personeelsadviseur, een Arbocoördinator, een Salarisadministrateur, twee Medewerkers Personeel en een Administratief medewerker P&O.

 
De Afdeling P&O van het GLR zoekt voor de periode van 1 jaar een enthousiaste:
 
Adviseur Personeel en Organisatie (0,8 fte)
 
De functie:
 Je adviseert leidinggevenden over personele en organisatorische zaken, zoals functioneren en beoordelen, verzuim en re-integratie, opleidingsvraagstukken en werving- en selectie. Je geeft advies over consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving en zorgt
voor kennis- en informatieoverdracht op dat gebied. Je doet voorstellen voor de invulling van het personeel- en organisatiebeleid volgens de beleidslijnen van de onderwijsinstelling.
Je levert een bijdrage aan het opstellen van formatieplannen door de leidinggevenden. Je verwerkt informatie tot beleidsaanbevelingen, kengetallen, normeringen, organisatie en functiestructureringsvoorstellen, functiebeschrijvingen en indelingsadviezen. Je
levert een bijdrage aan het opstellen van (meer-) jaarplannen P&O. Je neemt deel aan verschillende projecten in samenwerking met de leidinggevenden en andere collega’s

Gerelateerde artikelen