Allround leerkracht

Wat heb je?

 • Een pabo bevoegdheid.
 • Staat vol energie voor de klas.

Wat krijg je?

 • Je kunt jezelf als leerkracht (verder) ontwikkelen, mede door de structurele begeleiding.
 • Er zijn doorgroeimogelijkheden in de schoolorganisatie
 • Je kunt kiezen om te werken in de onder-, midden-, of bovenbouw.
 • Je gaat werken binnen de kaders van ons duidelijke onderwijskundige fundament. Dit geeft structuur en houvast!
 • Je komt te werken binnen een betrokken en enthousiast team!
 • Er is ruimte voor innovatie en doorontwikkeling.
 • Je kunt zelfstandig en in een groter team samenwerken. We hebben vele specialisten op verschillende vakgebieden en dagen je hierin ook uit!
 • Er is de mogelijk te werken in een ‘eigen’ klas, maar ook in een groter unit waarin verschillende leerkrachten samenwerken!

Wat kun je?

 • Kan goed samenwerken.
 • Een proactieve en open houding naar collega’s en ouders.
 • Je bent een teamspeler.

Extra info

Misschien ken je de Catamaran al van een van de bezoeken die we regelmatig organiseren in het kader van ‘anders organiseren’ of de duidelijke onderwijskundige basis die er op onze school is of doordat we de opleidingsschool van BOOR zijn.

We hebben niet vaak een vacature, nu wel! We zijn op zoek naar een leerkracht. Er liggen mogelijkheden om een plek in te vullen in de onder-, midden- of bovenbouw! Beginnen kan per direct of in overleg.

Waar staan we voor op de Catamaran?

 • We hebben een duidelijk onderwijskundig fundament wat we gebruiken voor ons onderwijs. Dit is gebaseerd op B.A.S. (Bouwen aan een adaptieve School), Focus (OGW i.s.m. de universiteit van Twente en Leren zichtbaar maken.
 • We vinden begeleiden van leerkrachten, startende leerkrachten en zij-instromers belangrijk. We hebben een eigen coach en verschillende ‘video-interactie-trainers’ in dienst de begeleiding op zich kunnen nemen!
 • We hebben een grote culturele diversiteit. De verschillen zorgen voor een rijke omgeving waarin de kinderen zich kunnen voorbereiden op hun rol als wereldburger!
 • We hebben vakkrachten in dienst die vakken zoals techniek, kunst, ‘spoken word’, muziek, etc. geven. Ook hebben we voor de groepen 1 t/m 8 vakleerkrachten gym in dienst die het onderdeel bewegingsonderwijs verzorgen. Al deze zaken organiseren we in de leertijd-uitbreiding waardoor leerkrachten zich kunnen focussen op het ‘kerncurriculum!
 • We zijn een opleidingsschool. We werken samen met de pabo, opleiding onderwijsassistent (MBO), de opleiding vakleerkracht gymnastiek (Halo) en logopedie-opleiding. Er zijn dus verschillende studenten in de school!
 • We bereiden de leerlingen in de groepen 1 t/m 5 voor om te werken in units in onze groepen 6, 7 en 8. Deze manier van werken heeft een positief resultaat op ons uitstroomniveau. Na acht jaar onderwijs stromen de meeste leerlingen uit boven het landelijk gemiddelde!
 • We werken veel samen, volgen kwalitatief goede (na)scholing en leren met en van elkaar!
 • We zijn een brede school met een goed georganiseerde zorgstructuur.

Geïnteresseerd in de kans om als leerkracht aan de slag te gaan op De Catamaran, solliciteer dan snel! Wat ons betreft kunnen we snel in gesprek en bepalen we in overleg wanneer je zou willen en kunnen gaan starten.