AVO docent & mentor praktijkonderwijs

HPC Centrum zoekt een enthousiaste, betrokken mentor en docent binnen het praktijkonderwijs (0,8 – 1,0 FTE).
 
Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs. Al onze collega’s zetten zich dag in, dag uit in om dat te realiseren. Daarbij stuiten we op diverse uitdagingen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de grootstedelijke problematiek waar onze leerlingen dagelijks mee
geconfronteerd worden. Geen dag is hetzelfde, maar dat maakt het ook juist zo leuk. Voor komend schooljaar zoeken we een AVO-docent die onze leerlingen het onderwijs geeft dat ze verdienen en ons team komt versterken.
 
Heb jij een hart voor het Rotterdamse praktijkonderwijs en zie jij een nieuwe uitdaging binnen onze school wel zitten? Wacht dan niet langer, want misschien ben jij wel onze toekomstige collega!
 
Over onze school
HPC Centrum is één van de drie HPC-scholen in Rotterdam. Samen met HPC Charlois en HPC Zuidwijk vormen wij een scholengroep voor praktijkonderwijs (HPC Rotterdam). HPC Centrum bevindt zich in het grensgebied tussen de wijk Het Oude Westen en het centrum. Praktijkonderwijs
is een vorm van regulier voortgezet onderwijs, wat betekent dat onze leerlingen tussen de 12 en 19 jaar oud zijn. We bereiden iets meer dan 200 leerlingen voor op de volgende stap in hun leven, namelijk de uitstroom naar arbeid.
 
Ons team bestaat uit ongeveer 35 collega’s en is te omschrijven als een hardwerkend team met een groot hart voor onze leerlingen. We zijn behulpzaam, staan voor elkaar klaar en hebben een gezamenlijk doel, namelijk kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Goed
onderwijs kan alleen bestaan als er ook sprake is van een veilig pedagogisch klimaat. Binnen onze school staat de relatie, en dus de pedagogiek, voorop. In 2022 hebben we hiervoor het predicaat ‘Excellente school’ gekregen; een mooi staaltje teamwork van onze
collega’s én onze leerlingen.
 
Uiteraard is de didactiek niet geheel onbelangrijk. Ons doel is om onze leerlingen zelfredzaam te maken en ze de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren, zodat zij op hun 18e of 19e jaar zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we door
middel van theorie- en praktijkvakken, en stages. We werken met doorlopende leerlijnen van leerjaar 1 tot en met 5. We willen  een kwaliteitsslag maken door theoretische vakkennis (bijvoorbeeld van Nederlands en rekenen) meer te integreren in de praktijkvakken.
Wellicht kun jij hier met jouw frisse blik een steentje aan bijdragen.
 
De kerntaken van de docent en mentor die wij zoeken, zijn:

  • Het verzorgen van AVO-lessen
  • Het verzorgen van vakspecifieke lessen en/of een praktijkvak
  • Het coachen en begeleiden van onze leerlingen (zowel pedagogisch als didactisch) en dit vastleggen in het leerlingvolgsysteem
  • Nauw contact onderhouden met ouders/verzorgers van jouw mentorleerlingen

 
Onze docenten zijn doorgaans aanwezig van 08:00 tot 16:15 uur. Uiteraard komt het voor dat een werkdag langer duurt, bijvoorbeeld vanwege een scholingsmiddag, een vergadering of rapportgesprekken.