AVO docent met Zorg en Welzijn

Wij zoeken iemand die ernaar uit ziet om met leerlingen van het praktijkonderwijs aan de slag te gaan. Deze leerlingen hebben veel baat bij structuur en duidelijkheid terwijl zij ook graag praktisch aan de slag gaan. Doen en ervaren is leren voor hen.

De vacature voor Zorg en Welzijn lessen kan worden gecombineerd met diverse AVO vakken zoals bv Nederlands, rekenen of burgerschap.
Zorg en Welzijn bestaat uit lessen zelfzorg aan de onderbouw en facilitair lessen aan de bovenbouw.
Bij het vak zelfzorg leren leerlingen uit klas 1 en 2 zichzelf en hun omgeving te verzorgen. We hebben op onze school een prachtig groot lokaal met wasmachines, een keukenopstelling, een woonkamer, een zorgbed en zelfs een beautyhoek met kapstoelen. Al deze
zaken kunnen ingezet worden om te lessen te verrijken.
In de bovenbouw kiezen leerlingen voor het vak facilitair of woonzorg. Bij facilitair leren leerlingen schoonmaak volgens de SVA norm en bij Woonzorg kunnen leerlingen op voor een certificaat waarmee zij aan het werk kunnen in de ouderenverzorging. In de bovenbouw
zijn onze leerlingen echt gemotiveerd voor het vak omdat zij het zelf hebben mogen kiezen. Onze collega’s genieten van het geven van deze lessen!

Op HPC verwachten wij veel van onze medewerkers. Met het team zetten wij ons in voor het beste mogelijk onderwijs voor onze leerlingen. We denken in kansen en mogelijkheden en vanuit het belang van de leerling. We zetten ons op een creatieve manier in voor
onze doelgroep en hiermee halen we mooie resultaten met hen!

Op HPC Charlois doen we dingen graag samen en nieuwe collega’s worden extra ondersteund en begeleid. Elke nieuwe collega ontvangt coaching van een ervaren docent. Ons ondersteuningsteam staat klaar om te helpen met het bieden van de juiste pedagogische ondersteuning
en onze IBer kan helpen met het afstemmen van didactiek. 

Deze vacature is voor 0,6 tot 1,0 FTE op 3 tot 5 dagen.
Op HPC Charlois werken we vanuit kwaliteiten en talenten. Juist ook voor ons personeel! Zo maken we vacatures passend op wensen en mogelijkheden van mensen. In een gesprek onderzoeken we welke mogelijkheden jij ziet voor jezelf binnen onze school. Zo kan het
zijn dat je ook lessen gaat geven buiten jouw vak, een mentoraat krijgt of diverse vakoverstijgende- of werkgroep-taken. Bij ons mag je wat te willen hebben! Leuk juist.

HPC Charlois is een kleine school Rotterdam Zuid.  De school is onderdeel van een scholengroep van 3 HPC scholen in Rotterdam. De scholengroep valt onder het bestuur van SARO.
Onze locatie heeft 200 leerlingen en het team bestaat uit ongeveer 40 personeelsleden.
Voor meer informatie over onze school verwijzen wij graag naar de website van school:
https://www.hpc-charlois.nl/, hier vindt u ook de schoolgids.