AVO docent Yulius MFC

Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die door hun LVB problematiek en ernstige gedragsproblemen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. De leerlingen hebben een zeer gevarieerd schoolverleden, gepaard met
lange periodes van thuiszitten. School is vaak een negatieve ervaring geweest voor onze leerlingen. Op het MFC laten we de leerlingen zien dat zij wel vooruitgang kunnen boeken op didactisch gebied. We werken met de leerlingen toe naar een volwaardige rol
in de maatschappij, passend bij hun mogelijkheden en vaardigheden. Het uitstroomperspectief van de meeste leerlingen is arbeid en deel van de leerlingen stroomt door naar het MBO. Onze leerlingen volgen tevens dagbehandeling bij Pameijer. Het onderwijs en
behandelaanbod sluit bij elkaar aan en vindt plaats op dezelfde locatie. Het streven is dat de leerlingen steeds minder behandeling nodig hebben en meer naar school kunnen komen.

Jouw verantwoordelijkheden

  • Je geeft als docent/mentor onderwijs op maat en begeleidt de leerlingen vanuit onze missie;
  • Je stelt individuele handelingsplannen op;
  • Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
  • Je levert een bijdrage aan de voorbereiding op en ontwikkeling van het onderwijs en je bent mede verantwoordelijk voor professionalisering;
  • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en werkt nauw samen met het team en de samenwerkingspartner Pameijer;
  • Tevens onderhoud je veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen;
  • Je bent bereid om flexibel te participeren in een klein team.