AVO docent

Het Middelland College biedt onderwijs aan circa 65 leerlingen binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg jaar 1 tot en met 4 en mbo entree. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met gemiddeld twaalf leerlingen. Het Middelland College biedt op
het vmbo het profiel ‘zorg & welzijn’ aan. Voor onze mbo entree opleiding kunnen leerlingen kiezen uit alle bestaande opleidingsrichtingen.

Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblematiek. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te
creëren waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners
maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen we transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig te zijn voor iedereen.

Jouw verantwoordelijkheden
We zijn op zoek naar enthousiaste en bevlogen docenten die de ontwikkeling van de leerlingen centraal stellen. Samen met je collega’s probeer je het beste uit de leerlingen te halen.

Om het contact met de leerling tot stand te kunnen brengen, verwachten wij van jou dat je een goede band opbouwt met de leerlingen. Dit doe je door rust, positiviteit en acceptatie uit te stralen. Op die manier creëer je een veilige omgeving, waarin de leerling
zich vertrouwd voelt.

Je bent iemand die ergens de schouders onder zet en zich niet snel uit het veld laat slaan. Met jouw humor, flexibiliteit en reflecterend vermogen ben je een aanvulling op ons team.  Je neemt initiatief en hebt affiniteit en/of ervaring met jongeren met
een psychische problematiek. Je onderhoudt als mentor contact met ouders, maar ook andere personen in het netwerk van de leerling. Je denkt hierbij in kansen en mogelijkheden.

Je bent samen met het team actief betrokken en verantwoordelijk voor de didactische en pedagogische ontwikkeling van de school.