Direct naar content

Begeleider meer- en hoogbegaafden

Eén dagdeel per week komen meer- en hoogbegaafde leerlingen samen om onder jouw leiding projectmatig samen te werken en in gesprek te gaan over hun uitdagingen en gevoelens. Je verzorgt lesaanbod voor de overige dagen in de klassen. Het andere dagdeel
organiseer je observaties, uitwerking van het beleidsplan etc.
Leerkrachten roepen jouw expertise in voor de begeleiding binnen de klas en vragen je een leerling te observeren of resultaten te analyseren.

Vacature begeleider meer- en hoogbegaafden
wtf. 0,2 (uitbreidbaar tot 1,0 met lesgevende taken), bij voorkeur op dinsdag
De Kralingsche School zoekt zo spoedig mogelijk een begeleider meer- en hoogbegaafden met lesbevoegdheid die in samenwerking met het hechte team verder invulling geeft aan ons meer- en hoogbegaafdenbeleid inclusief BPS-lidmaatschap en die de ontwikkeling van
leerlingen binnen deze specifieke doelgroep stimuleert. Deze aanstelling vindt plaats in schaal LB of LC. 

Over de school

 • dorpsschool in de grote stad
 • karakteristiek pand met prachtige ligging aan een park en de Kralingse Plas nabij
 • gezellige, leerzame sfeer
 • hecht, behulpzaam en warm team met vakleerkrachten en positieve vibe
 • twee volwaardige kleuterklassen en verder van alle jaargroepen één klas
 • populatie waar je mee kunt uitpakken

We hebben een goede interne en externe samenwerking, met o.a. ouders, schoolmaatschappelijk werk (één dag per week op school aanwezig), netwerk BPS en het samenwerkingsverband PPO.
Wat je gaat doen

 • onderdeel uitmaken van ons fijne team!
 • projectmatig leerlingen uitdagen met in het bijzonder oog voor hun sociaal-emotionele welbevinden
 • zorgen dat deze leerlingen in de klassen verder kunnen met jouw aanbod
 • cyclisch monitoren van de ontwikkeling en passende activiteiten organiseren binnen de zorgstructuur van de school
 • contacten onderhouden met betrokkenen omtrent de ontwikkelingen van je leerlingen
 • contacten onderhouden met BPS
 • uitvoering geven aan het beleidsplan en het tijdig vernieuwen hiervan (met de collega’s)
 • expertise delen met de leerkrachten
 • een enthousiaste bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling

Dit verwachten we

 • positieve energie en open grondhouding
 • kennis van de doelgroep en hun ondersteuningsbehoeften die up-to-date is (en gehouden wordt, los van de teamscholing)
 • een lesbevoegdheid aangevuld met de juiste getuigschriften of de bereidheid deze te halen
 • je kunnen vinden in de taakomschrijving

Interesse gewekt? Neem contact op met Celine van Groesen, directeur, via 010-4526689 of per mail
directie@kralingscheschool.nl    We heten je graag welkom als volwaardig teamlid!

Gerelateerde artikelen