Begeleider Passend Onderwijs Educé Midden- en Zuid-Holland

Soms komt het voor dat een leerling, student of jongere niet kan meekomen in het onderwijs. Er is extra aandacht en ondersteuning nodig in de klas, in de school of bij een specifieke voorziening. De leerling heeft behoefte aan passende onderwijsondersteuning en de leerkracht, docent of zorgcoördinator heeft behoefte aan extra expertise. Educé rust scholen binnen het regulier, het (voortgezet) (speciaal) onderwijs en het mbo uit met die expertise om passend onderwijs beter vorm te geven. Wil jij jouw kennis en vaardigheden daarvoor inzetten? Dan ben jij degene waar we naar op zoek zijn! Als jij barst van ambitie èn affiniteit hebt met onze doelgroep, dan is deze kans echt iets voor jou!

Wat ga je doen
Binnen ons team verwelkomen we een specialist die de taal van de zorgfunctionarissen en het docententeam spreekt, ondernemend is en goed weet in te steken op verschillende niveaus binnen een organisatiestructuur van een school.

Als begeleider passend onderwijs kan je je werk op 3 verschillende niveaus uitvoeren:

 • op het niveau van de leerling. Vaak betreft dit de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag, studievaardigheden en omgaan met beperkingen;
 • op het niveau van de leerkracht/docent. Denk aan het geven van handelingsadviezen en coachen van docenten;
 • op het niveau van de organisatie van de desbetreffende school (beleid, zorgstructuur). Soms treedt je op als adviseur binnen een school om hen te ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in de praktijk.

De opdrachten die er liggen vanuit de verschillende scholen zijn zeer divers. Hierbij is het nodig dat je constructief kan meedenken en daadkrachtig in de praktijk acteert op de mogelijke werkzaamheden. Als begeleider passend onderwijs ben je inzetbaar in het gebied Midden en Zuid-Holland. Aandachtspunten als begeleider passend onderwijs zijn: zelfstandig, planmatig en cyclisch werken, systemisch werken en je bent ambassadeur van de dienst. Je legt verantwoording af aan de directie van de onderwijsdienst en de opdrachtgever.

Onze visie is gebaseerd op het geloof dat onderwijs een middel is om gelijke kansen te bevorderen en de ontwikkeling van ieder kind te ondersteunen. We werken vanuit een gemeenschappelijk kwaliteitskader als partner in goed (passend en inclusief) onderwijs. We hanteren een ongelijke aanpak om gelijke kansen te bevorderen. Onze aanpak is responsief en gebaseerd op de waarderende benadering. We gaan uit van kwaliteiten en talenten die aan de basis staan van leren en ontwikkeling.

Onze missie is om de context voor het kind zodanig in te richten dat er begeleiding in onderwijsperspectief mogelijk is want ieder kind kan leren en zich ontwikkelen. Dat maakt dat onderwijs het middel is om te kunnen komen tot beweging (leren en ontwikkelen). We geven handen en voeten aan de missie door te werken aan vier samenhangende vermogens: probleemoplossend vermogen, verbindend vermogen, reflecterend vermogen en harmonie. Dat geeft de volgende benadering van het kind: (Circle of courage Brendtro 2006)

 1. Een gevoel van Belonging = Ik hoor erbij / Ik word gemist
 2. Vertrouwen in eigen Mastery = Ik kan iets goed / Zelfkennis en vertrouwen
 3. Kansen tot Independence = Ik ben in controle / heb macht
 4. Uitnodiging tot Generosity = Ik heb jou iets te bieden / geven

Door samen te werken met alle belanghebbenden creëren we een onderwijsomgeving die rechtvaardig, respectvol en ondersteunend is voor alle leerlingen.

Onze ambitie is om een toonaangevende rol te spelen in het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, waarbij we streven naar excellentie en innovatie in onze aanpak. We willen een organisatie zijn die bekend staat om haar inclusieve benadering en haar vermogen om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van veerkracht en het realiseren van hun persoonlijke en academische doelen. Door voortdurend te streven naar verbetering en samen te werken met alle belanghebbenden, willen we een positieve en blijvende impact hebben op het leven van alle leerlingen die we bedienen.

Wat vragen wij van jou

 • Je bent in het bezit van een diploma hbo pedagogiek/wo psychologie /(ortho)pedagogiek;
 • Je hebt een onderwijsachtergrond: een afgeronde pabo-opleiding aangevuld met een master SEN of een eerste of tweedegraads docentenopleiding aangevuld met een master SEN;
 • Je hebt kennis van verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en inzicht in sociale verhoudingen;
 • Je bent doelgericht en initiatiefrijk, goed in creatief plannen en organiseren;
 • Je bent bekend met het representeren van de eigen organisatie op een externe locatie en succesvol in netwerken.

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou

 • Een tijdelijk dienstverband van 24/40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk;
 • Salaris conform cao Primair Onderwijs, de functie is ingedeeld in schaal OOP 10. Het salaris bedraagt minimaal € 3.031,- en maximaal € 5.030,- bruto per maand bij een fulltime (40 uur per week) dienstverband;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering (8,33%), fietsplan, gedeeltelijke teruggave vakbondscontributie, reiskostenvergoeding (vanaf 7 kilometer) en 428 verlofuren per jaar inclusief feestdagen bij een fulltime dienstverband;
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform cao Primair Onderwijs.

Solliciteer en contact
Ben jij de begeleider passend onderwijs die zich in dit profiel herkent en denkt “ja, dit wil ik!”? Solliciteer dan direct! Heb je vragen met betrekking tot deze vacature dan kun je die stellen aan Philippine van Kooten, directeur van Educé Ambulant Midden en Zuid-Holland, via 06-57966800

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid. Voor iHUB is diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie waardevol. Sollicitanten die een afspiegeling zijn van onze eigen cliënten (culturele, etnische en seksuele diversiteit en/of ervaringsdeskundigheid met de problematiek en hulpverlening) zijn van harte welkom. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.