Begeleider Passend Onderwijs / Schoolloopbaancoach

Ingangsdatum: per direct. Het betreft functie als BPO-er en SLC-er op twee verschillende scholen van LMC (Zuiderpark 0,23 fte BPO en Horeca Vakschool 0,4 fte BPO/SLC).

Wil je vanuit je brede ervaring scholen versterken in de ondersteuning die ze kunnen bieden? Zet jij jouw expertise graag in voor een zo goed mogelijke ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben? Kun je goed luisteren, zelfstandig werken en hou je
van puzzelen? Dan is dit misschien wel de ideale baan voor jou. Lees snel verder en neem contact op voor een kennismaking.

De organisatie
De ambitie van LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Expertisecentrum Eenheid Zorg speelt een belangrijke rol in het onderzoeken van eventuele
extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het omzetten daarvan in praktisch handelen binnen de scholen. Daarbij wordt gewerkt vanuit de visie dat Eenheid Zorg leerlingen nieuwe kansen biedt door te werken aan het inzicht in mogelijkheden en het versterken
van vaardigheden. Leerlingen leren vertrouwen krijgen in hun eigen kracht; dit mag met vallen en opstaan. Op deze wijze ontwikkelen zij zich op een positieve manier op het gebied van leven, leren en werken. Door het delen van nieuwe kennis, ervaringen en expertise
binnen Eenheid Zorg én met onze samenwerkingspartners realiseren we het beste voor de leerling in de schoolse omgeving.
Het Expertisecentrum is de plek waar trainingen, onderzoek en individuele begeleidingstrajecten worden afgenomen en ingezet. Het team bestaat uit 16 collega’s, waaronder gedragswetenschappers (o.a. GZ-psychologen), psychologisch medewerkers en begeleiders passend
onderwijs. Het Expertisecentrum is gehuisvest op de 1e Pijnackerstraat 64. Naast deze basis werkplek voor bijvoorbeeld overleg of trainingen, worden collega’s ook ingezet op de scholen. Als BPO’er werk je met name op de scholen waar jouw expertise nodig is.

Wat ga je doen?
Dit betreft een gecombineerde functie als SLC-er en BPO-er.
De taak van de SLC’er is om leerlingen te begeleiden in de overstap naar het mbo. Dat houdt in: begeleiding bij het maken van de keuze, het proces van inschrijven en de nazorg bieden op het mbo tot 1 oktober van het nieuwe schooljaar. De SLC’er heeft zo nauw
mogelijke aansluiting bij het ondersteuningsteam van de school en adviseert over leerlingen met problemen, helpt bij het opzetten of verbeteren van het LOB-programma en bij voorlichtingen over het mbo voor ouders en leerlingen.
De BPO’er is gespecialiseerd in het maken van een vertaalslag van de onderwijsondersteuningsbehoeften van leerlingen naar de klassensituatie en helpt de leerling, de docent, de mentor, de ouders, de collega in het ondersteuningsteam e.a. om eventuele belemmeringen
in het onderwijsleerproces van de leerling te signaleren, te benoemen en hier handelingsgerichte oplossingen voor te vinden. Kortom: de BPO’er is een belangrijke partner om passend onderwijs op school vorm te geven.
Hiertoe brengt de BPO-er specifieke expertise in op het gebied van onderwijsondersteuning in brede zin. De BPO-er maakt onderdeel uit van het ondersteuningsteam op school en voert de werkzaamheden uit onder regie van de ondersteuningscoördinator.
Je hebt als BPO-er en SLC-er veel ruimte om je werkwijze aan te passen op de behoefte en vraag vanuit de onderwijsteams en leerlingen. Dit vraagt daarmee gelijk een bepaalde mate van eigen regie in het werk. Vergroting van kennis en kunde wordt mogelijk gemaakt
door overleg binnen het schoolondersteuningsteam, intervisie en individuele werkbegeleiding binnen het Expertisecentrum. Maar je moet ook goed in staat zijn om jezelf aan te sturen en keuzes te maken om zo het beste werk te leveren voor onze leerlingen
op een zo effectief mogelijk manier. Wij geloven dat jijzelf het beste in de gaten kunt houden of je doet waar je goed in bent en waar je werkplezier van krijgt.
 

Gerelateerde artikelen