Direct naar content

Beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Wat houdt de functie in?

Voor het bestuursbureau van de RVKO zijn wij op zoek naar een

Beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) (0,4 – 1,0 fte)

Het bestuursbureau ondersteunt, faciliteert, informeert, begeleidt en geeft advies aan 67 basisscholen, 21 peuterspeelzalen, het management en het college van bestuur. De beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy organiseert en borgt – als lid van het
team IBP – continu het voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.
Als beleidsadviseur IBP be je (gemandateerd) inhoudelijk verantwoordelijk voor het borgen van informatiebeveiligings- en privacy maatregelen binnen de stichting. Je werkt voornamelijk op strategisch en tactisch niveau: je hebt een sturende rol en stuurt mensen
aan op uitvoerend niveau. Je richt je op het ontwikkelen van beleid, het inrichten, verbeteren en beheren van IBP binnen de processen en advisering van de organisatie. Dit doe je risico gebaseerd en middels een jaarplan, waarover je adviseert en rapporteert
aan de eindverantwoordelijke (het College van Bestuur). Je zet beleidslijnen uit en werkt dit in samenwerking met het team IBP en de diverse afdelingen uit naar specifieke procedures en werkinstructies. Je controleert de stichting proactief op de hieruit volgende
genomen IBP-maatregelen. Ook is de coördinatie van beveiligingsincidenten bij jou in goede handen. 

de RVKO
De Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is één van de grootste schoolbesturen voor primair onderwijs in Nederland. Onder de RVKO ressorteren 67 scholen en 20 peuterspeelzalen in en rond Rotterdam. Binnen de stichting zetten zo’n 2.180 collega’s
zich in voor de ontwikkeling van ruim 20.000 kinderen. Deze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Hun professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor
werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. 
 
De dagelijkste leiding van de RVKO ligt bij het college van bestuur. Het college van bestuur en de scholen worden geadviseerd en ondersteund een professionele staforganisatie en drie bovenschoolse directeuren. De staforganisatie kent de volgende afdelingen:
Onderwijs & Identiteit, HR, Financiën, ICT en Facilitaire zaken. Iedere stafafdeling wordt aangestuurd door een stafmanager.
 
Meer informatie kun je vinden op www.rvko.nl
Benieuwd naar de RVKO in beeld? Via deze link vind je inspirerende filmpjes!

Gerelateerde artikelen