Beleidsadviseurs voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie

Wij zijn SARO. Dat is de krachtige, herkenbare organisatie waar Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen in verder gaan. Als één organisatie werken we:

 • samen voor onze leerlingen van 0 tot 18 jaar samen voor ambitieus onderwijs;
 • samen met en voor onze medewerkers;
 • samen voor onze mooie stad Rotterdam.

Wij zoeken beleidsmedewerkers/beleidsadviseurs (3 FTE met een minimale aanstelling van 0.8 fte)
voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie.
 
Huidige en toekomstige situatie 
De stafafdeling OK&I is gevestigd op het stafbureau van SARO. Het team bestaat uit een stafhoofd OK&I en beleidsadviseurs OK&I. Naast OK&I bestaat het stafbureau uit 4 andere afdelingen: Finance & Control, HRM, Algemene Zaken en Digitale & Facilitaire Zaken.
In totaal werken zo’n 80 medewerkers binnen het stafbureau.
 
Wat ga je doen?

 • voorbereiden,(door-) ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid.
 • Het coördineren hiervan naar alle ketenpartners binnen de organisatie (vanuit eenevidence-informed benadering) is ook een belangrijk aspect. Op beleidsmatig gebied zijn de basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap, digitalisering), onderwijsondersteuning
  en het initiëren van (onderwijs)innovatie speerpunten binnen de organisatie;
 • adviseren van het CvB, management en scholen over onderwijs(kundig) beleid;
 • opereren als projectleider van c.q. het deelnemen aan meervoudige en/of al dan niet het beleidsterreinoverstijgende projecten;
 • optreden als voorzitter/secretaris bij beleidsterrein overstijgende overleg- en of werkgroepen
 • coördineren van terugkerende processen op de afdeling of op onderwerpen die de afdeling raken
 • creëren van draagvlak bij gebruikers binnen de organisatie bij de implementatie van het beleid;
 • proactief opstellen van (onderwijskundige) verbeteradviezen voor de organisatie en scholen t.a.v. de onderwijskwaliteit;
 • inventariseren van wensen en verwachtingen van de scholen t.a.v. het onderwijs;
 • deelnemen aan (in)formele netwerken – zowel intern als extern – met betrekking tot de beleidsthema’s;
 • leveren van een bijdrage aan het realiseren van de (strategische) doelstellingen van de organisatie en stafafdeling.