Conrector bedrijfsvoering (0,8-1fte)

Het Rudolf Steiner College zoekt met ingang van 1 mei 2024 een

Conrector Bedrijfsvoering m/v (0,8-1,0 FTE)

Het Rudolf Steiner College is een aantrekkelijke vrijeschool voor voortgezet onderwijs voor zo’n 1150
leerlingen in Rotterdam. Het kent een degelijk uitgewerkte organisatie waar het vrijeschoolonderwijs
rijk en herkenbaar is. Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich veelzijdig te ontplooien.
Het leerlingenaantal is de laatste jaren flink gegroeid en stabiliseert nu. Er wordt gewerkt aan het
ontwikkelen van een permanente tweede locatie. Het team van leraren en medewerkers is gericht
op de doorontwikkeling van goed vrijeschoolonderwijs.

Waarom is deze school voor u zo aantrekkelijk? Leerlingen en leraren kunnen zichzelf zijn op deze
school. De leraren creëren zelf en met elkaar het onderwijs. Er heerst een collegiale sfeer, je doet
ertoe, er wordt naar je omgezien. Er is ruimte voor talent en ontwikkeling. De ontmoeting staat
centraal. De school is een spirituele plek met Rotterdamse nuchterheid. En dat alles in een prachtig
gebouw met een goede kantine waar jij door jouw werk een bijdrage aan levert.

Functie
Met ingang van 1 mei 2024 heeft het Rudolf Steiner College in Rotterdam een vacature voor een
conrector bedrijfsvoering in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd van de
huidige conrector.

Profiel
We zoeken een onderwijsprofessional die:
▪ kennis van en ervaring heeft met het voorgezet vrijeschool onderwijs;
▪ leidinggevende ervaring heeft;
▪ het vermogen heeft om de vrijeschool onderwijsvisie te vertalen naar de dagelijkse praktijk;
▪ aantoonbare kennis van en ervaring heeft in het aansturen en begeleiden van de
bedrijfsvoering van een school;
▪ het vermogen heeft om vanuit een heldere visie op de toekomst op koersvaste wijze kaders
te bieden aan de betrokkenen;
▪ het vermogen heeft om organisatorische doelen te stellen en te realiseren;
▪ sterke communicatieve vaardigheden heeft zowel in het spreken als in het schrijven;
▪ praktische vaardigheden heeft en interesse heeft in het digitale gebied;
▪ met een lesbevoegdheid een streepje voor heeft bij ons.

De functie zoals beschreven in het functieboek wordt op verzoek toegezonden. Ook is een uitgebreid
profiel beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Het Rudolf Steiner College biedt voor deze mooie functie een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte en een
tijdelijke benoeming voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring is conform
schaal 13 CAO-VO. Op de aanstelling is de CAO-VO van toepassing.

Solliciteren
Ben je belangstellende voor deze functie, solliciteer dan door een motivatie en een CV te sturen naar
Hans Passenier via: h.passenier@bvs-schooladvies.nl.

Procedure
Wij ontvangen reacties graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 7 januari 2024.
Eerste ronde selectiegesprekken: 16 januari (eind van de middag of begin van de avond)
Tweede ronde selectiegesprekken: 23 januari (eind van de middag of begin van de avond)
Voor de tweede ronde wordt een profile dynamics analyse door de sollicitant ingevuld die gebruikt
wordt bij de besluitvorming in de selectie.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun u bellen of mailen met Hans Passenier via 06 52003975 of
h.passenier@bvs-schooladvies.nl