Directeur Montessori Tuinstad

Wat heb je?
Je bent een zichtbare en benaderbare schoolleider voor leerlingen, ouders en team;

 • Je hebt ervaring in leidinggeven aan een team met grote diversiteit en autonomie;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je hebt oog voor de persoon en zijn talenten;
 • Je hebt ervaring of bent bekend met het montessori onderwijs;
 • Je bent ambitieus, daadkrachtig en resultaatgericht met ervaring van veranderings- en implementatieprocessen.n

Wat krijg je?
Je mag leidinggeven aan een enthousiast en energiek team;

 • Een school met een fijne sfeer;
 • De ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR;
 • Een groep schoolleiders (s)bao en experts van het bestuurskantoor waarmee je gaat samenwerken;
 • Mogelijkheden voor jouw persoonlijke (door)ontwikkeling;
 • Een functie die is ingeschaald in D12 van de cao primair onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding);
 • Een managementfunctie met werktijdfactor 0,8 – 1,0.
 • Je leidinggevende is een bovenschools directeur en je wordt daarnaast ondersteund door diverse afdelingen van BOOR services. Stichting BOOR heeft ontwikkeling hoog op de agenda staan en je krijgt dan ook ruimte voor persoonlijke groei.

Wat kun je?
Je kunt vanuit jouw deskundigheid richting geven aan montessori onderwijs;

 • Je kunt andere verantwoordelijkheid en vertrouwen geven en jouw leiderschap delen;
 • Je kunt een klimaat scheppen waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Je kunt de in gang gezette innovaties implementeren en borgen;
 • Je kunt een klimaat scheppen waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Je kunt vanuit een helikopterview de ingeslagen weg van verandering en verbetering uitbouwen en de school, in samenwerking met het bestuur, op een bevlogen wijze blijven ontwikkelen en profileren.

Extra info
Het College van Bestuur van Stichting BOOR is samen met het team en de ouders van Openbare Montessori Basisschool Tuinstad (OMBS) in Schiebroek (Rotterdam) op zoek naar een inspirerende en toegankelijke directeur, met kennis en ervaring in het montessorionderwijs. Vanwege het vertrek van de huidige directeur van OMBS Tuinstad ontstaat per 1 januari 2024 de vacature van

Vacature Directeur

Openbare montessorischool Tuinstad is een school van stichting BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zo’n 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, IT, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: het creëren van de voorwaarden waarbinnen jouw team zich maximaal kan richten op het ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in drie groepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

Montessorischool Tuinstad
Montessorischool Tuinstad is gelegen in de wijk Schiebroek. Schiebroek is een diverse wijk en heeft een duidelijk eigen gezicht door de vele singels, lanen en groenzones. De school ligt prachtig in het groen met een mooie buitenruimte. De school krijgt over enkele jaren nieuwbouw waarvoor de eerste processen al zijn opgestart.
Deskundige en betrokken leerkrachten bieden de kinderen een warme en veilige leeromgeving.

We hebben een duidelijke missie. Op Montessorischool Tuinstad bieden we onderwijs voor alle kinderen, waarbij individuele aandacht, plezier in het leren en een goed pedagogisch klimaat centraal staan. Kinderen op onze school leren van jongs af aan om goed met elkaar om te gaan, zelfstandig te zijn en om respect en waardering voor elkaar te hebben. De kinderen voelen zich snel thuis op Tuinstad en kunnen zichzelf zijn. De school bestaat uit 13 groepen. De groepen proberen we zo klein mogelijk te houden. We werken nauw samen met kinderovang ‘Norlandia’. Zij verzorgt op onze locatie de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang en er is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd.

Als directeur ga je leidinggeven aan een kundig en enthousiast team van 30 collega’s, waaronder drie bouwcoördinatoren en een IB-er. Op Tuinstad zijn ook vakleerkrachten voor gymnastiek en beeldende vorming en ondersteuning van conciërge en administratie werkzaam. Met hen verzorg je een warme en veilige leeromgeving, waar elke leerling en collega zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Een omgeving waarin fouten maken mag en een plek waar we elkaar horen en zien.
Het team van collega’s kenmerkt zich door enthousiasme, gedrevenheid, montessoriaans, flexibel, gericht op ontwikkeling en warm. Het team wordt ondersteund door een sterk managementteam.
We hebben een goed functionerende medezeggenschapsraad en oudercommissie. Zij spelen, samen met ouders, een belangrijke rol binnen de school.
De samenwerking verloopt in een gemoedelijke en ontspannen sfeer.

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een directeur (0,8 of 1,0 fte) die vanuit een montessoriaanse benadering zijn/haar eigen onderwijskundige visie weet te combineren met de bestaande ontwikkelingen die de afgelopen jaren op Tuinstad en stichting BOOR in gang zijn gezet. Het betreft een besluitvaardige en ondernemende directeur die openstaat voor de mening van leerlingen, ouders en leerkrachten, alle stakeholders (team, ouders, kinderen en externe ketenpartners) weet te enthousiasmeren voor zijn/haar eigen gewogen standpunten en daarbij de samenwerking bevordert in het belang van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen.

Ambities voor Tuinstad en de nieuwe directeur:

 • Voor de komende jaren krijgen de volgende onderwerpen onze extra aandacht:
 • Invoeren nieuwe methodiek voor spelling & begrijpend lezen
 • Burgerschap, inclusie & diversiteit
 • Borgen van zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
 • Ontwikkelen van uniformiteit

Procedure:
Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Stefan Quack (Corporate Recruiter BOOR) e-mail: stefan.quack@stichtingboor.nl.
Wij staan ook open voor sollicitanten die het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn.
Je kunt reageren tot 11 februari 2024. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 15 februari 2024.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure