Diverse leerkrachten voor verschillende groepen (groep 3-8/klas 1-6)

Wij zoeken

  • We zoeken diverse leerkrachten voor verschillende groepen (groep 3-8/klas 1-6)
  • Het betreft een aanstelling per nieuwe schooljaar. We bieden je een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast contract.
  • Afhankelijk van wie solliciteren maken wij een passende formatie. Er zijn diverse mogelijkheden. Aantal werkdagen en de klas/groep is dus in overleg: van 1 of 2 dagen tot full time.

Wat ga je doen

  • Als leerkracht op een vrijeschool blijf je doorgaans meerdere jaren verbonden aan dezelfde klas. Je leert je leerlingen dus echt kennen
  • Wij werken vanuit ons leerplan: de pedagogische visie en didactiek is vertaald naar leerlijnen en wij gebruiken ter ondersteuning bewust bepaalde methoden en methodieken. Binnen deze kaders geef je zelf vorm en invulling aan je lessen. Dat is hard werken,
    maar ook afwisselend en het levert veel energie op, want je geeft les vanuit je eigen kennis en enthousiasme.
  • Wij vinden basisvaardigheden belangrijk en streven naar kwaliteit. En vrijeschoolonderwijs is meer dan lezen en rekenen. Als leerkracht leer je je leerlingen zich cognitief te ontwikkelen maar ook sociaal-emotioneel en motorisch en gebruikmakend van de
    rijke ontwikkelomgeving die wij als school bieden. Kortom: leren met hoofd, hart en handen.