Docent AVO

Het Reijerwaard College biedt gespecialiseerd onderwijs (cluster 4) op vmbo-tl niveau voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De school is kleinschalig met zo’n 65 leerlingen en ongeveer 15 collega’s. Op het Reijerwaard College zijn we voortdurend in ontwikkeling.
Je komt te werken in een jong en dynamisch team. We bieden gestructureerde lessen met een voorspelbaar karakter maar wel met voldoende maatwerk zodat we leerlingen betrokken houden.
We gaan uit van de vier kernwaarden: verantwoordelijkheid, veiligheid, groei en plezier. Zo bereiden we de leerlingen voor op het vervolgonderwijs (mbo 3 of 4) en de samenleving door hen handvatten te geven om zich daar staande te houden en de verantwoordelijkheden
aan te leren die daarbij horen. We hechten waarde aan een veilig pedagogisch klimaat waarin ieder zichzelf kan zijn en wordt gezien. Dit doen we door de inzet van ‘Positive Behavior Support’ (PBS). We stimuleren groei op didactisch gebied, in de richting van
het diploma, maar ook is er veel aandacht voor sociaal-emotionele groei. Hierbij leveren we maatwerk en staat de leerling centraal. Door op deze diverse manieren dragen we bij aan het met plezier naar school gaan.