Direct naar content

Docent Beweging en Sociale Vaardigheden “VMBO Kader de KansKlas”

De KansKlas

Op het Middelland College zijn er leerlingen die in een TOM zitten (Traject Onderwijstijd op Maat). Dit traject is bedoeld voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijsproces van vijf dagen. Deze leerlingen krijgen
dan vrijstelling voor bepaalde schooltijden. Hierbij zijn ook specifieke afspraken gemaakt over terugtreding tot het reguliere onderwijsprogramma. Veelal gaat het om externaliserende leerlingen die voor hun eigen veiligheid of de veiligheid van anderen niet
teveel en te lang belast kunnen worden in een sociale omgeving. Het Middelland College is vorig jaar gestart met een pilot die gefinancierd is door de gemeente. We zijn gestart met een klas waarbij de verantwoordelijkheid en intensieve betrokkenheid bij de
leerlingen met een TOM traject gekoppeld wordt aan één mentor. Het doel is dat leerlingen worden geactiveerd en thuiszitten voorkomen wordt. Hiertoe wordt ingezet middels twee poten: sport en beweging en online onderwijs. Leerlingen krijgen een uitdagend en
interessant lesaanbod waarbij thuis op het juiste niveau gewerkt kan worden. Er is actieve begeleiding vanuit school hierop. Daarnaast wordt er op sociaal gebied gewerkt aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Dit wordt gedaan door sport en beweging en
sociale vaardigheidslessen fysiek op school. Door leerlingen niet alleen thuis te laten zijn maar in groeps- of individueel verband te laten samenkomen wordt langdurig thuiszitten voorkomen. Het online onderwijs is nadrukkelijk geen kopie van het bestaande
fysieke onderwijs maar een andere vorm van onderwijs waarbij digitale middelen ten volle worden benut.

Gerelateerde artikelen