Docent Economie/Bedrijfseconomie

De sectie eco/beco bestaat uit zeven vakgenoten. De sectie is een enthousiast team, gericht op het klaarstomen van de leerlingen voor het vak economie en/of bedrijfseconomie richting het eindexamen, de vervolgopleiding en de samenleving. 
Naast de reguliere vakken economie en bedrijfseconomie biedt de sectie het extra curriculaire programma Ondernemen aan. De leerlingen kunnen hiermee het diploma Basiskennis Ondernemerschap en Basiskennis Marketing behalen.

Wij zoeken jou als het volgende bij je past:

  • Je bent een ervaren docent voor wie maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend is in de lessen. Je bent daarom gedreven om je leerlingen (bedrijs)economische situaties goed te laten begrijpen, dit samen met hen dit te analyseren en te vertalen naar
    actualiteit;
  • Je vindt het leuk om verantwoordelijk te zijn voor het ontwikkelen van materiaal voor een leerjaar;
  • Je bent een actieve teamspeler in de sectie en in de school.