Docent Economie/ Economie&Ondernemen

Het Zuiderpark College op zoek naar een vakspecialist die onze fantastische doelgroep onderwijs wil geven binnen het vakgebied Economie & Ondernemen.  Deze vacature betreft gedeeltelijk een vervanging voor ouderschapsverlof.
 
Wij zijn een school voor vmbo basis, kader en GL/TL waar iedere dag ongeveer 550 leerlingen onderwijs genieten in een modern schoolgebouw. 
 
Onze school kenmerkt zich door de warme manier waarop wij samen met onze leerlingen dagelijks betekenis geven aan veel meer dan “leren” alleen. Naast de in het curriculum bepaalde eindtermen bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst. Onze school
ontwikkelt zich als een school waarbij in ieder vak technologie voorkomt.

 
We bieden onze leerlingen, die uit een stadsdeel komen dat constant in beweging is, duidelijke structuur, bedrijvigheid en dynamiek. Een plek waar motivatie en professionaliteit van docenten en leerlingen samenkomen in de dagelijkse praktijk. Kortom:
school van de toekomst, in de stad van nu.  

 
Ben jij de vakspecialist die ons team wilt komen versterken en sta jij er voor open om (evetueel) mentor te worden?
Naast goede pedagogisch-didactische vaardigheden, sterk klassenmanagement, oprechte interesse in “de ander” en kennis van onze doelgroep en de vakinhoud, zoeken wij een collega die een proactieve rol wil spelen in de ontwikkeling van het profiel Economie
& Ondernemen.
Het gaat om 9 lesuren E&O in leerjaar drie K en GL  en 4 lessen economie en Smart Business in leerjaar twee basis.

Heb je naar aanleiding van deze tekst vragen? Laat dit dan weten door te een mail te sturen naar Jet Roodnat, teamleider E&O. emailadres: jroodnat@lmc-vo.nl