Docent Engels

Lijkt het je leuk om op onze school en met onze leerlingen te werken?
 
Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij op zoek naar een:

tweedegraads docent Engels

Ons excellentie programma met betrekking tot de Engelse taal bestaat uit:
Het aanbieden van Cambridge onderwijs voor alle jaarlagen. In de brugklas wordt gestart met een Engels-Engels methode. In zowel de havo- als de vwo-afdeling kunnen leerlingen deelnemen aan het Cambridge First examen. 
In de bovenbouw van de havo en het vwo kunnen leerlingen hieraan een vervolg geven door op te gaan voor het CAE examen. 
 
De spreektaal tijdens de lessen is Engels en er is veel aandacht voor rijk lezen. 
Tijdens de lessen in de onderbouw werken we aan vocabulaire en grammatica opbouw, zo veel mogelijk ondersteunend aan de ontwikkeling van de vaardigheden. Hierbij wordt de ipad actief ingezet voor het maken van bijvoorbeeld een filmpje, het maken van een schrijfopdracht
of het opnemen van een audiofragment. 
In de bovenbouw ligt de focus op de ontwikkeling van de vaardigheden waarbij er aandacht is voor literatuur, zowel voor de traditionele als modernere werken. We proberen hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen.