Docent lichamelijke opvoeding OPDC

Over het OPDC
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Een tijdelijke plaatsing op het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) kan ervoor zorgen dat de leerling een nieuwe kans krijgt. Het OPDC richt zich op leerlingen uit het reguliere
onderwijs, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben en waarbij de school handelingsverlegenheid ervaart.
De verblijfsduur op OPDC Rotterdam is in principe 13 weken, waarbij wordt uitgegaan van een duur zolang als nodig en zo kort als mogelijk.

Op het OPDC werken docenten van LMC Voortgezet Onderwijs en jeugdzorgwerkers van Enver nauw samen met de leerlingen. Zij richten zich daarbij op het vergroten van zelfinzicht, het benutten van kwaliteiten en het uitbreiden van (sociale-) vaardigheden. Deze
ontwikkeling en groei neemt de leerling mee in de verdere schoolcarrière. Sport en talentontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van het OPDC-programma.

Wie zoeken wij?
De vacature voor LO betreft 0,1 fte en de uren zijn op de woensdagochtend. 

Wij zoeken iemand die ernaar uit ziet om met OPDC-leerlingen aan de slag te gaan. Je geeft les aan leerlingen variërend van pro- tot vwo-niveau.