Direct naar content

Docent LO 1e graads

Voor het nieuwe schooljaar zoekt Winford Rotterdam een enthousiaste docent LO 1e graads. Het betreft gymlessen voor het basis- en voortgezet onderwijs, inclusief de examenklassen. De gymlessen dienen op vrijdag gegeven te worden in verband met de beschikbaarheid
van de zaal. 

Wat ga je doen?

 • Ontwerpen van lessen en lessenreeksen met een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsvormen.
 • Demonstreren en uitleggen van verschillende oefeningen en spelvormen aan leerlingen (klassikaal en/of individueel).
 • Zorgdragen voor een veilige omgeving (onder meer door de leerlingen duidelijk te instrueren, door matten neer te leggen en door vangers op te stellen bij turnoefeningen).
 • In voorkomende gevallen aanbieden van eerste hulp en inschakelen van medische ondersteuning.
 • Signaleren van vooruitgang of stagnering in de leersituatie en op basis hiervan bijstellen van de lesinhoud.
 • Vastleggen van resultaten en vorderingen van individuele leerlingen.
 • Ontwerpen van evaluatie- en toetsmethoden, zowel praktisch als theoretisch.
 • Bijdragen aan de organisatie van sportdagen en –toernooien.
 • In overleg met sectiegenoten vaststellen van inhoud en doelstellingen van de lessen lichamelijke opvoeding.
 • In overleg met sectiegenoten beheren van de materialen en zo nodig uitbreiden en/of aanpassen van de voorzieningen.
 • Onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld sportverenigingen, gemeente en buurtwerkers ten behoeve van het schoolsportprogramma.
 • Onderhouden van contacten met de schoolarts ten behoeve van het sportbewegingsplan.
 • Bijhouden en eventueel inhoudelijk implementeren van relevante vakliteratuur.
 • Monitoren en evalueren van het onderwijs en zo nodig aanpassen van het lesprogramma.

Voel jij je aangesproken? Wij zien je reactie heel graag tegemoet!