Direct naar content

Docent LO 1e graads

Met ingang van heden zoekt Winford Rotterdam een enthousiaste docent LO. Het betreft gymlessen voor het basis- en voortgezet onderwijs, inclusief de examenklassen.

Wat ga je doen?

 • Ontwerpen van lessen en lessenreeksen met een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsvormen.
 • Demonstreren en uitleggen van verschillende oefeningen en spelvormen aan leerlingen (klassikaal en/of individueel).
 • Zorgdragen voor een veilige omgeving (onder meer door de leerlingen duidelijk te instrueren, door matten neer te leggen en door vangers op te stellen bij turnoefeningen).
 • Signaleren van vooruitgang of stagnering in de leersituatie en op basis hiervan bijstellen van de lesinhoud.
 • Vastleggen van resultaten en vorderingen van individuele leerlingen.
 • Ontwerpen van evaluatie- en toetsmethoden, zowel praktisch als theoretisch.
 • In voorkomende gevallen aanbieden van eerste hulp en inschakelen van medische ondersteuning.
 • Bijdragen aan de organisatie van sportdagen en –toernooien.
 • In overleg met sectiegenoten vaststellen van inhoud en doelstellingen van de lessen lichamelijke opvoeding.
 • In overleg met sectiegenoten beheren van de materialen en zo nodig uitbreiden en/of aanpassen van de voorzieningen.
 • Onderhouden van contacten met de schoolarts ten behoeve van het sportbewegingsplan.
 • Bijhouden en eventueel inhoudelijk implementeren van relevante vakliteratuur.
 • Monitoren en evalueren van het onderwijs en zo nodig aanpassen van het lesprogramma.

De ideale kandidaat is beschikbaar op vrijdag, omdat dan de gymzaal is gereserveerd. 

Voel jij je aangesproken? Wij zien je reactie heel graag tegemoet!