docent Nederlands 2e graads

De Montessori Mavo Rotterdam is een jonge, pionierende school in het hartje van Rotterdam en op zoek naar de leukste docent Nederlands.  

Komend schooljaar vieren wij ons eerste lustrum en kijken terug op vijf enerverende jaren vol mooie ontwikkeling. 
Het team van de MMR is klein, hecht en gedreven. Het onderwijs wordt vormgegeven rond de principes van het Montessorionderwijs voor het voortgezet onderwijs. Hierin zijn de drie brede ontwikkelingsdoelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid
terug te zien. In de lessen is dit terug te zien in het werken met aftekenkaarten, keuzemogelijkheden, samenwerkingsopdrachten en reflectie. In onze projecten die wij zelf ontwerpen worden de vakgebieden met elkaar verbonden en wordt de buitenwereld verkend
en uiteraard is er altijd een creatieve component in terug te vinden. 

De lessen die je geeft zijn vanaf de eerste t/m de vierde klas. Daarnaast geef je ook keuzewerkuren. Dit zijn uren waarin leerlingen zelf kunnen kiezen waar zij zich willen inschrijven. Op donderdagmiddag heeft het team ontwikkelmiddag. Dan is er de ruimte
om samen te overleggen, te creëren of scholing te volgen. Heb je zin om mee te bouwen en de mouwen op te stropen? Je bent van harte welkom.