Direct naar content

Docent AVO bij de Eenheid Zorg

Het OPDC: voor sommige kinderen heeft de reguliere vo-school niet altijd voldoende tijd en expertise om passende ondersteuning te geven. De school kan er dan voor kiezen om het kind tijdelijk bij de Eenheid Zorg te plaatsen waar het kind
zodanige ondersteuning krijgt, dat het daarna succesvol de schoolloopbaan kan vervolgen.

Het programma: binnen het onderwijs- en ondersteuningsprogramma zijn de leerlingen bezig zijn met de verschillende theorievakken en is aandacht voor de sociale ontwikkeling en talenten. Individuele en groepstrainingen, sport en spel, zijn belangrijke
onderdelen. De gemiddelde verblijfsduur is 13 weken.

Je geeft les aan leerlingen variërend van pro- tot vwo-niveau, hebt gesprekken met ouders, scholen en instanties, overlegt met jeugdhulpverleners, schrijft verslagen en bent betrokken bij gedragstrainingen. De groep waar je les aan geeft bestaat uit 10 tot
12 leerlingen.

Voor meer informatie:Eenheid Zorg|Eenheid Zorg 

Gerelateerde artikelen