Docent PIE

Het Zuiderpark College is op zoek naar een vakspecialist die onze fantastische doelgroep onderwijs wil geven binnen het vakgebied PIE. Het betreft een reguliere vacature.
 
Wij zijn een school voor vmbo basis, kader en GL/TL waar iedere dag ongeveer 550 leerlingen onderwijs genieten in een modern schoolgebouw. Aan het einde van de zomervakantie worden onze nieuwe technieklokalen opgeleverd die leerlingen en docenten
volop mogelijkheden bieden om eigentijds techniekonderwijs aan te bieden.

 
Onze school kenmerkt zich door de warme manier waarop wij samen met onze leerlingen dagelijks betekenis geven aan veel meer dan “leren” alleen. Naast de in het curriculum bepaalde eindtermen bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst. Onze
school ontwikkelt zich als een school waarbij in ieder vak technologie voorkomt.

 
We bieden onze leerlingen, die uit een stadsdeel komen dat constant in beweging is, een duidelijke structuur, bedrijvigheid en dynamiek. Een plek waar motivatie en commitment van docenten en leerlingen samenkomen in de dagelijkse praktijk. Kortom:
school van de toekomst, in de stad van nu.  

 
Ben jij de vakspecialist die ons team wil komen versterken?
Naast goede pedagogisch-didactische vaardigheden, sterk klassenmanagement, oprechte interesse in “de ander” en kennis van onze doelgroep en de vakinhoud, zoeken wij een collega die een proactieve rol wil spelen in het doorontwikkelen van de organisatie
in het algemeen en het profiel Techniek(PIE) specifiek. 

Heb je naar aanleiding van deze tekst vragen? Laat dit dan weten door te reageren op deze vacature.
Of te mailen naar L.Guit op LGuit@lmc-vo.nl