Docent vmbo kader

Het Middelland College biedt onderwijs aan circa 65 leerlingen binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg jaar 1 tot en met 4 en mbo-entree. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met gemiddeld twaalf à dertien leerlingen. Het Middelland College
biedt op het vmbo het profiel zorg & welzijn aan. Voor onze mbo-entreeopleiding kunnen leerlingen kiezen uit Horeca, Retail en Zorg en Dienstverlening. Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van (een vermoeden van) een psychiatrische
stoornis en/of gedragsproblematiek. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich
optimaal ontwikkelen en worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen we transparant,
duidelijk, betrouwbaar en veilig te zijn voor iedereen.

Jouw verantwoordelijkheden

  • Je gaat aan de slag als AVO docent op het Middelland College in Rotterdam;
  • Je geeft les aan vmbo-kader leerlingen;
  • Je bent verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve onderdelen van het staatsexamentrtaject;
  • Samen met je collega’s probeer je het beste uit de leerlingen te halen;
  • Je neemt deel in één a twee van de werkgroepen (NJT);
  • Je zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich gezien en begrepen voelen.