Direct naar content

Groepsleerkracht groep 3

De Kralingsche School zoekt met ingang van 18 augustus 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) een groepsleerkracht met lesbevoegdheid die in samenwerking met het hechte team verder invulling geeft aan de schoolontwikkeling. Deze aanstelling vindt plaats
in schaal L10 of L11. 
Over de school

 • dorpsschool in de grote stad
 • karakteristiek pand met prachtige ligging aan een park en de Kralingse Plas nabij
 • gezellige, leerzame sfeer
 • hecht, behulpzaam en warm team met vakleerkrachten en positieve vibe
 • twee volwaardige kleuterklassen en verder van alle jaargroepen één klas
 • populatie waar je mee kunt uitpakken

We hebben een goede interne en externe samenwerking, met o.a. ouders, schoolmaatschappelijk werk (één dag per week op school aanwezig) en het samenwerkingsverband PPO.
Wat je gaat doen

 • onderdeel uitmaken van ons fijne team!
 • lesgevende taken verzorgen voor de leerlingen van groep 3
 • cyclisch monitoren van de ontwikkeling en passende activiteiten organiseren binnen de zorgstructuur van de school
 • contacten onderhouden met betrokken omtrent de ontwikkelingen van je leerlingen
 • een enthousiaste bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling

Dit verwachten we

 • positieve energie en open grondhouding
 • kennis die up-to-date is (en gehouden wordt, los van de teamscholing)
 • een lesbevoegdheid aangevuld met de juiste getuigschriften
 • je kunnen vinden in de taakomschrijving

Interesse gewekt? Neem contact op met Celine van Groesen, directeur, via 010-4526689 of per mail
directie@kralingscheschool.nl    We heten je graag welkom als volwaardig teamlid!