Groepsleerkracht middenbouw

  • Je geeft onderwijs en begeleiding aan leerlingen die vanwege psychiatrische problemen tijdelijk of structureel moeite hebben om regulier basisonderwijs te volgen;
  • Je stelt ontwikkelingsperspectieven op en creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
  • Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en je bent verantwoordelijk voor professionalisering;
  • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en werkt nauw samen met de CvB;
  • Je onderhoudt veel contacten met de ouders/verzorgers en neemt actief deel aan teamvergaderingen.

Gerelateerde artikelen