Groepsleerkracht Middenbouw | Bovenbouw

Dé school waar je jezelf mag zijn, samen kan leren, samen ontwikkelt en we samen streven naar elke dag een beetje beter.
Onze onderwijsvisie
We bieden leerlingen uitdagend onderwijs en stimuleren hen om alle kansen te benutten die ze aangereikt krijgen. Leerlingen werken daarbij vanuit eigenaarschap aan hun leerproces. Tegelijkertijd worden bij verschillende vakgebieden veel coöperatieve werkvormen
ingezet om samenwerken te bevorderen. Ook is er een Sup- en een Plusklas. We werken met een gezamenlijke, waarneembare verbetercultuur en dragen als team met de kinderen en de ouders zorg voor een goed, pedagogisch klimaat. Op het profiel kwaliteitszorg is
IKC Het Spectrum een Excellente school.

Ons kindcentrum 
Onze locatie, in de wijk Nesselande, heeft een bibliotheek, speelzalen, gymzalen, een theater, een groen schoolplein met boomhut en een klushuis. Dit biedt volop mogelijkheden om de kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden. De school staat in een
kindvriendelijke buurt, vlak bij het strand, skatepark en boulevard van Nesselande. 

Ons team 
We hebben een groot team van betrokken groepsleerkrachten met diverse specialisten, vakleerkrachten (gym en theater), een conciërge, onderwijsassistenten, leerkracht inclusief onderwijs, een administratief medewerker, een evenementencoördinator, een IB-team
en een directiekoppel. Kenmerkend is verder: 
– een gemotiveerd team, dat je in je kracht helpt en waar aandacht is voor elkaar; 
– een gestructureerde en professionele werkomgeving; 
– we ondernemen regelmatig teambuildingsactiviteiten. 
– verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbondenheid en teamleren zijn de uitgangspunten in ons denken en handelen.
 
Kijk ook op  www.hetspectrum-nesselande.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directie, adjunct-directeur Mirjam Bakker-Schuur
m.bakker-schuur@kindenonderwijsrotterdam.nl
of directeur Linda van Oosten
l.vanoosten@kindenonderwijsrotterdam.nl

 
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!
 
#wijzijnSARO
IKC Het Spectrum is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.