Gym leerkracht

Wat heb je?
Een HBO-diploma 1e graads vakleerkracht gymnastiek;
Een visie op lichamelijke ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd;
Goede werkethos;
Bevlogenheid en met natuurlijke passie voor het vak;
Een goed gevoel voor humor;
Waardering onze leerlingen.

Wat krijg je?
Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen;
Een gedreven team dat leergierig is, toegankelijk, professioneel en collegiaal;
Een gedreven vaksectie waarbij sport en gezonde leefstijl op de eerste plaats staat;
Een school met goede arbeidsvoorwaarden, waarbij aandacht is om de werkdruk in evenwicht te houden;
Extra uitdaging door de unieke samenwerking op wijkniveau (sportparticipatie);
Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Wat kun je?
Werken volgens het Lekker Fit concept;
In staat zijn om een professionele relatie met de leerlingen, ouders en collega’s aan te gaan;
Op een effectieve manier met onze ouders communiceren en de betrokkenheid van hen vergroten op onze school;
De kwaliteit van ons team versterken, waarbij je het plezier niet uit het oog verliest;
Samenwerken, verbinden en leren van en met elkaar;
Lef tonen;
De klas, onze leerlingen stimuleren op een inspirerende en effectieve wijze op het gebied van sport;
Daagt onze leerlingen uit;
Laat onze leerlingen schitteren;
Initiatief nemen bij sportactiviteiten en het team weet te inspireren en enthousiastmeren.

Extra info

OBS Over de Slinge is gelegen in de wijk Pendrecht. De school heeft ongeveer 415 leerlingen verdeeld over 20 groepen. Op OBS Over de Slinge is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Meer info over de school vind je op: Home || OBS Over De Slinge .

Schoolconcept:
Over de Slinge werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken, EDI (afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus), tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

Neem contact op met Patricia Keukelaar, directeur via 010-4803552 voor vragen.

Gerelateerde artikelen