Direct naar content

GZ-psycholoog met leidinggevende rol

Ben jij?

 • Een GZ-psycholoog met BIG-registratie met coördinerende of leidinggevende ervaring;
 • Iemand die een bijdrage kan leveren op het gebied van ontwikkeling van beleid, behandelaanpak en methodieken.
 • In staat duurzame interne en externe samenwerkingen op te bouwen en te onderhouden.

En heb jij?

 • Affiniteit met het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg;
 • Affiniteit met de belevingswereld van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling.
 • Het vermogen om mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te verbinden, zowel binnen als buiten het team.

Lees dan verder of neem gelijk contact met ons op!

De organisatie 
Het Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs, een groot Rotterdams schoolbestuur voor voortgezet onderwijs met 22 kleinschalige scholen met in totaal zo’n 9.000 leerlingen. Het werk is dan ook voornamelijk gericht op jongeren
tussen de twaalf en achttien jaar. Dit zijn veelal leerlingen van scholen van LMC Voortgezet Onderwijs, maar kunnen ook van andere schoolbesturen komen. 

De ambitie van LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Expertisecentrum Eenheid Zorg speelt een belangrijke in het onderzoeken van eventuele extra
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het omzetten daarvan in praktisch handelen binnen de scholen. Daarbij wordt gewerkt vanuit de visie dat Eenheid Zorg leerlingen nieuwe kansen biedt door te werken aan het inzicht in mogelijkheden en het versterken
van vaardigheden. Leerlingen leren vertrouwen te krijgen in hun eigen kracht; dit mag met vallen en opstaan. Op deze wijze ontwikkelen zij zich op een positieve manier op het gebied van leven, leren en werken. Door het delen van nieuwe kennis, ervaringen en
expertise binnen de Eenheid Zorg én met onze samenwerkingspartners realiseren we het beste voor de leerling in de schoolse omgeving.  

Het Expertisecentrum is de plek waar trainingen, onderzoek en behandeling worden afgenomen en ingezet. Daarnaast biedt het structurele inzet van medewerkers op de LMC-scholen. Het Expertisecentrum is nu nog gehuisvest op de Slaak 45 en verhuist medio september
2022 naar de 1e Pijnackerstraat 64 te Rotterdam.  

Het team bestaat uit 16 collega’s, waaronder gedragswetenschappers (o.a. GZ-psychologen en een PioG), psychologisch medewerkers en begeleiders passend onderwijs. Incidenteel kan een stagiair aanwezig zijn. Samen met de locatiedirecteuren Eenheid Zorg OPDC stuur,
steun en inspireer je de medewerkers binnen de kaders van het LMC-VO en de Eenheid Zorg in het bijzonder. 

Wat ga je doen?

 • Je voert diagnostisch onderzoek uit en begeleidt de collega’s hierin. Daarnaast bied je groepstrainingen en behandeling aan jongeren. Ook verzorg je scholing en coachingstrajecten.
 • Je geeft werkbegeleiding aan de psychologen, orthopedagogen en de PioG en intervisie aan het gehele team.
 • Vanuit je trots op je professie als GZ-Psycholoog, inspireer je collega’s door het delen van je kennis en ervaring;
 • Je toont daad- en implementatiekracht bij het begeleiden van collega’s en het maken van beleid;
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden om je collega’s en daarmee het Expertisecentrum op een hoger niveau te brengen;
 • Vanzelfsprekend blijf je graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied en weet deze over te brengen aan de collega’s.

Vanuit je leidinggevende rol heb je een aantal aanvullende verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die door het Expertisecentrum geleverd worden;
 • Je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van het Expertisecentrum.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het dienstenaanbod van het Expertisecentrum. Dit doe je in samenwerking met het team en de scholen. Je draagt hiervoor ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan en bent verantwoordelijk voor
  de implementatie hiervan;
 • Je onderhoudt interne en externe contacten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering;
 • Je draagt zorg voor de professionalisering van de medewerkers binnen het team en werkt systematisch aan je eigen professionele ontwikkeling.

Wat mag je van ons verwachten?
Een professioneel team van psychologen en orthopedagogen dat samenwerkt met de schoolteams en ketenpartners rondom de leerling en zijn/haar ouders. Wij werken in opdracht van de scholen en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en zijn daardoor niet
afhankelijk van een zorgverzekeraar. Strenge productie-eisen kennen we niet en we werken met korte lijnen zodat we efficiënt en zorggericht kunnen werken. We streven naar het leveren van snelle, kwalitatief hoge zorg, zonder wachtlijsten.
 

Gerelateerde artikelen