Intern Begeleider 1,0 fte

Wie zijn wij?
 
Met zowel reguliere- als sbo-groepen in één gebouw werken wij samen aan de toekomst van kinderen binnen een vernieuwend concept. Leerlingen vanaf groep 4 leren in door specialisten vormgegeven ateliers. Dit doen we voor de vakgebieden; rekenen, taal en communicatie,
wetenschap en techniek, Engels, muziek, filosofie en bewegen. In het sbo komen daar de praktische vakken: koken en werken op de daktuin bij. De wereldoriëntatie vakken worden door de groepsleerkrachten geïntegreerd aangeboden in betekenisvolle thema’s.

Hoe zet jij je innovatie kracht in?

  •  De samenwerking tussen SBO en regulier basisonderwijs is voor jou een uitdaging en een bewuste keuze;
  • Jij hebt een IB opleiding gevolgd, of bent bereid deze te gaan volgen;
  • Je denkt in oplossingen en bent in staat leerkrachten te ondersteunen in hun taak;
  • Samen met een schoolzorgteam, het samenwerkingsverband en anderen externen, buig je je over de zorgvragen die er liggen;
  • Je bent flexibel, een echte planner en je bent bekend met de doelgroep.

 
Wat bieden wij?
 
• Een energiek betrokken team dat graag samen de handen uit de mouwen steekt, maar waar ook ruimte is voor ontspanning.
• Een school waar we de uitdagingen met elkaar aangaan.
• Een divers team waar we met en niet over elkaar praten.
• Diverse specialisten, die in PLG’s samenkomen om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken.
• Een school waar ouders welkom zijn en gewaardeerd worden.
• Een fulltime baan als Intern Begeleider van beide scholen.  
 
 

Gerelateerde artikelen