Intern Begeleider

Het Middelpunt  is een basisschool in Rotterdam-Hoogvliet. De school wordt bezocht door ongeveer 375 leerlingen en staat voor een positief pedagogisch klimaat en goede leerprestaties. De techniek- en sportlessen worden gegeven door een vakdocent.
 
Het team is volop in ontwikkeling.  
De kernvakken staan centraal en de focus ligt op de gedragscultuur en plezier in leren. Medewerkers voor ouderbetrokkenheid, maatschappelijk werk en interne begeleiding ondersteunen kinderen, team en ouders.
 
PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?