Intern Begeleider

Wat heb je?

 • Ruime werkervaring als intern begeleider (liefst meer dan 5 jaar)
 • 24 uur per week de tijd en welke dagen komen we vast wel uit (meer uren is bespreekbaar)
 • Het liefst per direct beschikbaar, maar later kan altijd in overleg

Ervaring met

 • Ontwikkelen en borgen zorgbeleid
 • Borgen van onderwijskwaliteit
 • Ontwikkeling/vernieuwing onderwijsaanbod
 • Ervaring met HB onderwijs en verrijkend lesaanbod is een pre

Wat krijg je?

 • We zijn op zoek naar een intern begeleider die per direct ons team kan komen versterken
 • Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die met elkaar wil leren om het onderwijs te verbeteren
 • Kwalitatief goed onderwijs met veel differentiatie en een sterk pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn
 • Een breed en uitdagend lesaanbod (onder meer Engels vanaf groep 1) en Minerva onderwijs voor meer begaafde leerlingen
 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, CAO-PO salarisschaal en een eindejaarsuitkering

Wat kun je?

 • Je bent iemand met een proactieve en open houding naar collega’s en ouders
 • Neem initiatief en werkt resultaatgericht aan onze doelen uit het jaarplan
 • Je speelt proactief in op onderwijsontwikkelingen
 • Je kunt opbrengstgericht werken en in staat hier leerkrachten in te begeleiden
 • Communicatief vaardig, biedt een luisterend oor en weet te stimuleren en motiveren
 • Creatief denkend, denkt in mogelijkheden
 • Bezit een ‘helicopter view”, je kijkt verder dan de waan van de dag

Extra info

De nieuwe collega is onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (boven)schoolse zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school, de begeleiding en de professionalisering van leerkrachten.

 • Aanspreekpunt voor de directeur als de leerkrachten voor onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen binnen de school.
 • Verder aanscherpen van het onderwijskundig en opbrengstgericht werken.
 • Monitort binnen de school de voortgang ten aanzien kwaliteitsafspraken en informeert de directeur hierover en ondersteunt leerkrachten bij het realiseren ervan.
 • Ondersteunt leerkrachten om de uitkomsten van observaties en toetsingen te analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten.
 • Verricht ook zelf onderzoek op leerling-, groeps- en schoolniveau. Zorgt ervoor dat deze analyses binnen de school leiden tot acties ter verbetering van de onderwijskwaliteit.
 • Begeleidt leerkrachten bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ondersteunt hen bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen, bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en bij het voeren van gesprekken met ouders.
 • Bewaakt binnen de school het zorgprofiel en coördineert de wijze waarop het lesaanbod hierop afgestemd wordt en welke (in- en/of externe) deskundigheid hierbij ingeschakeld wordt.

Gerelateerde artikelen