Direct naar content

Intern begeleider

Vacature intern begeleider 
wtf. minimaal 0,6 met uitbreidingsmogelijkheden naar 0,8 of 1,0

De Kralingsche School zoekt met ingang van 1 februari 2023 (of zo spoedig mogelijk daarna) een intern begeleider met lesbevoegdheid die in samenwerking met het hechte team verder invulling geeft aan de zorgstructuur op onze school, voor drie dagen per week.
Deze aanstelling vindt plaats in schaal LB of LC en kan worden uitgebreid met lesgevende taken binnen de formatie.

Over de school

 • dorpsschool in de grote stad
 • karakteristiek pand met prachtige ligging aan een park en de Kralingse Plas nabij
 • gezellige, leerzame sfeer
 • hecht, behulpzaam en warm team met vakleerkrachten en positieve vibe
 • twee volwaardige kleuterklassen en verder van alle jaargroepen één klas
 • populatie waar je mee kunt uitpakken

We hebben een goede interne en externe samenwerking, met o.a. ouders, schoolmaatschappelijk werk (één dag per week op school aanwezig) en het samenwerkingsverband PPO.
Wat je gaat doen

 • onderdeel uitmaken van ons fijne team!
 • actief in de klassen kijken, t.b.v. zichtbaarheid en observaties
 • aanspreekpunt, coach en vraagbaak zijn voor leerkrachten, maar ook voor ouders wanneer de begeleiding van een leerling hierom vraagt
 • monitoren en begeleiden van de zorgtaken binnen een groep en binnen de school
 • actief in overleg met de remedial teacher, leerkrachten, ouders en externe deskundigen rond onderwijsbehoeften en passende begeleiding van leerlingen
 • de onderwijskwaliteit en de opbrengsten op schoolniveau analyseren, teambreed bespreken en advies hierover geven
 • bijdrage leveren aan het beleid van de school en actief lid zijn van het MT
 • coördineren van het invulling geven aan Passend Onderwijs

De mogelijkheid bestaat om tot de zomervakantie met de huidige interim intern begeleider mee te lopen.

Dit verwachten we

 • positieve energie en open grondhouding
 • kennis die up-to-date is (en gehouden wordt, los van de teamscholing)
 • een lesbevoegdheid aangevuld met de juiste getuigschriften of de bereidheid deze te behalen
 • je kunnen vinden in de taakomschrijving

Interesse gewekt? Neem contact op met Celine van Groesen, directeur, via 010-4526689 of per mail
directie@kralingscheschool.nl    We heten je graag welkom als volwaardig teamlid!

Gerelateerde artikelen