Intern begeleider

Onze onderwijsvisie
Wij staan ervoor dat leerlingen dezelfde kans hebben op een zo hoog mogelijk passend uitstroomniveau in groep 8. Daarom hebben we hoge verwachtingen van de leerling en leerkrachten: van ieder kind, elke dag weer.

Als school mee aan het project Rotterdams Goud: met duidelijke keuzes in het aanbod en focus op rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en spelend leren.

Zo leren kinderen nóg meer om het beste uit zichzelf te halen en worden leerkrachten gestimuleerd om het allerbeste onderwijs van Rotterdam te geven. We werken intensief samen Gro-up en de Van Veldhuizen Stichting met een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Ons kindcentrum
Ons kindcentrum, in een prachtig, ruim en vernieuwd gebouw, staat in de wijk Het Oude Westen in het centrum van Rotterdam. De leerlingen vormen een afspiegeling van de bewoners uit de wijk. We zijn verbonden met de buurt en bieden een veilige omgeving.

Ons team

  • een dynamisch en vernieuwend team, dat iedere dag klaar staat voor elkaar;
  • de KRACHT van je eigen ontwikkeling en professionalisering van waarde laten zijn, voor de kinderen en je collega’s;
  • structuur en rust, waarin we hard aan onze eigen doelen werken en onze successen vieren met elkaar.

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Maarten Neomagus
m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.kchetoudewesten.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen