Intern begeleider C (L12)

Wat heb je?

 • Ben je in het bezit van een Pabo diploma en een afgeronde (of bezig met) relevante opleiding voor de functie.
 • Heb je brede kennis van kwaliteitszorg.
 • Heb je affiniteit met onze doelgroep.
 • Ben je bekend met de werkwijze binnen het kleuteronderwijs.

Wat krijg je?

 • Een baan op een geweldige school met een fantastisch, hardwerkend team.
 • Een deskundig en fijn directie-ib team om mee samen te werken, beleid te ontwikkelen en de pedagogische en didactische koers uit te zetten.
 • Een uitdagende baan in een wijk met veel diversiteit.
 • Een netwerk van sterke partners om mee samen te werken.
 • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
 • Een aanstelling voor minimaal 0,6fte
 • Een salaris* conform de CAO primair onderwijs

*Salarisschaal LC is bespreekbaar indien de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

 • Een afgeronde Master
 • Relevante werkervaring met een zeer goede beoordeling

 

Wat kun je?

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg vanuit het kwaliteitsbeleid op school.
 • Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de leerling, ouders, collega’s en externe samenwerkingspartners.
 • Je begeleidt, coacht en ondersteunt de leerkrachten en ouders met hulpvragen over de ontwikkeling van de kinderen.
 • Je kunt anticiperen en goed samenwerken met partners in de wijk, de schoolmaatschappelijk werker en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs.
 • Je hebt een open en verbindende houding en goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent pro-actief, flexibel en innovatief.
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een dosis doorzettingsvermogen

Extra info

De Kameleon is een sportieve basisschool die vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid als kernwaarden heeft. De school staat in de multiculturele wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid.
Het sterke, enthousiaste team is voortdurend bezig het onderwijs verder te ontwikkelen.
Hierbij worden de talenten en expertise van teamleden benut en breed ingezet. De Kameleon heeft twee locaties en is georganiseerd in 4 bouwen, nl. onderbouw (gr.1-3), middenbouw (gr.4-6), bovenbouw (gr.7 en 8) en de schakelbouw. Met 4 schakelklassen 1e opvang aan nieuwkomers, 2 peutergroepen en 17 reguliere groepen biedt de school jaarlijks onderwijs aan zo’n 430 leerlingen van 52 verschillende nationaliteiten. De Kameleon biedt onderwijs waarbij niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele, brede en fysieke ontwikkeling van de leerling centraal staan. Wil je een indruk van onze school? Kijk dan eens op www.facebook.com/osbsdekameleon of www.osbsdekameleon.nl. Op onze website kun je onze promotiefilm bekijken.
Hoe zien de werkzaamheden eruit?
Je bent verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de onderbouw. Op dit moment telt de onderbouw 5 groepen 1 en 2 en twee groepen 3 met ongeveer 150 leerlingen. Daarnaast ben je betrokken bij de leerlingenzorg in de peutergroepen (2). Als intern begeleider heb je een coachende en begeleidende rol voor de leerkrachten. Voor de leerkrachten, specialisten, ouders en externe samenwerkingspartners ben je een gesprekspartner die op professionele wijze een koers kan uitzetten in het belang van de ontwikkeling van de leerling, waarbij jouw positieve persoonlijkheid goed past binnen ons team en bij onze kernwaarden. Je hebt goed zicht op de leerlingen en hun onderwijsbehoeften en gaat actief op zoek naar mogelijkheden binnen en buiten de organisatie om de ontwikkelingskansen van de leerlingen en de school te verbreden. In nauwe samenwerking met de directeur, de andere intern begeleiders en specialisten geef je vorm aan de onderwijskundige en pedagogische kaders die vastgelegd zijn in een goed doordachte ondersteuningsstructuur.

Gerelateerde artikelen