Intern Begeleider/ Leerkracht

Wie zijn wij?
De Albert Plesmanschool vormt met Kinder Service Hotels het IKC Albert Plesman. Wij bieden uitdagend basisonderwijs, waarin ondernemerschap, betrokkenheid èn talentontwikkeling centraal staan. In een veilige leeromgeving met veel aandacht voor het individu
worden de kinderen gestimuleerd om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool: een plek waar culturele en religieuze verschillen geaccepteerd worden en waar betrokkenheid een centrale rol speelt. Speciale
nadruk ligt op de talentontwikkeling van de kinderen. Naast de reguliere lessen wordt tijd besteed aan digitale vaardigheden, techniek en wetenschap en sport en spel. De kinderen worden hierin begeleid door enthousiaste (vak-)leerkrachten die het beste uit
ieder kind naar boven halen. In ons onderwijs maken wij dagelijks gebruik van digitale middelen. Zo zijn alle lokalen uitgerust met touchscreens en werken kinderen met laptops en tablets. Samen bouwen we aan een goede basis voor het uitvliegen.