Direct naar content

Intern begeleider parttime (25 uur)

De Willem van Oranje en De Savornin Lohmanschool zijn een basisschool in Rotterdam-Zuid. De school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen en vanaf augustus 2022 gaan we samen in het gebouw van de Willem van Oranje We staan in de Children zone en bieden
extra leertijd aan kinderen. De cultuur en sportlessen worden gegeven door vakdocenten.

We zijn sinds anderhalf jaar een Rotterdams Goud school. Het team is volop in ontwikkeling. We werken met Teach like a Champion technieken, de kernvakken staan centraal en de focus ligt op de gedragscultuur en plezier in leren. Naast de intern begeleider krijgen
we ook een leerlingdecaan. Dit ter ondersteuning van de leerkrachten.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen