Intern begeleider parttime

De Pniëlschool is een reguliere PCBO-school in Vreewijk in Rotterdam-Zuid. We werken met een team van ongeveer 30 collega’s. De school heeft 270 leerlingen, die zijn verdeeld over 11 reguliere, 2 schakel- en 2 peutergroepen.
 
De Pniëlschool is een stadsschool, die net in een volledig gerenoveerd gebouw zit. Met behulp van de methode ‘Startblokken’ werken we ontwikkelingsgericht in de onderbouw. In hogere groepen ligt de nadruk op de basisvaardig-heden. We werken vanuit het concept
‘Vreedzame School’ aan een veilige sfeer. Het team benut de aanpak van stichting LeerKRACHT voor grotere betrokkenheid en werkplezier.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?
 

Gerelateerde artikelen