Direct naar content

Intern begeleider parttime

De Pniëlschool is een reguliere PCBO-school in Vreewijk in Rotterdam-Zuid. We werken met een team van ongeveer 30 collega’s. De school heeft 270 leerlingen, die zijn verdeeld over 11 reguliere, 2 schakel- en 2 peutergroepen.
 
De Pniëlschool is een stadsschool, die net in een volledig gerenoveerd gebouw zit. Met behulp van de methode ‘Startblokken’ werken we ontwikkelingsgericht in de onderbouw. In hogere groepen ligt de nadruk op de basisvaardig-heden. We werken vanuit het concept
‘Vreedzame School’ aan een veilige sfeer. Het team benut de aanpak van stichting LeerKRACHT voor grotere betrokkenheid en werkplezier.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

Gerelateerde artikelen