Intern begeleider/ Senior Leerkracht middenbouw

Ben je op zoek naar een dynamische school waar jouw bijdrage echte impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en waar je veel ruimte hebt om je talenten te ontplooien? Kom naar de Cornelis Haak! We zijn op zoek naar een ervaren leerkracht/intern begeleider
middenbouw.
 
Jij gaat bijdragen aan ons streven naar een verbetering van het pedagogisch-didactische handelen en zicht op leerlingen en leerlingzorg in de middenbouw. 
 
Onze onderwijsvisie 
Als Integraal Kind Centrum werken basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang daadkrachtig samen: alles onder 1 dak. We werken vanuit een christelijke identiteit, waarbij ruimte is voor andere culturen en geloofsovertuigingen. Ons IKC
is voor kinderen, ouders en teamleden veilig en sociaal. We werken met de kanjertraining en bieden de kinderen wekelijks een mix aan lessen van karate, meditatie, stoeien en mindset. Onze kinderen worden krachtige Rotterdamse wereldburgers, waarop we (ook
in de toekomst) trots kunnen zijn! Wij werken er daarom dagelijks hard aan om de vele talenten van de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Ons onderwijs krijgt mede vorm door differentiëren, het inzetten van coöperatieve werkvormen, digitale leermiddelen
(waaronder Snappet in de bovenbouw) en EDI. 
 
Ons integraal kindcentrum 
IKC Cornelis Haak staat midden in de wijk Oosterflank. Onze leerlingpopulatie is divers en daar zijn we trots op. We hebben een groot pand en toch voelt het geborgen en kennen en vinden we elkaar. Het grote groen/blauwe schoolplein nodigt uit om ook buiten
de muren van het klaslokaal les te geven. 
 
Ons team 
Het team van IKC Cornelis Haak is een warm, bevlogen en divers team. Iedere dag zetten we met elkaar de schouders eronder om voor al onze leerlingen het beste onderwijs te bieden. Binnen de bouw en met de hele team werken we continu aan de verbetering van onze
lessen; elke dag een beetje beter! Een betrokken team wat stevig in de schoenen staat en de brug weet te slaan tussen school, kind en ouder.
 
Over deze vacature
We zijn op zoek naar een ervaren leerkracht/intern begeleider met uitgebreide ervaring in EDI die de middenbouw dagelijks op de werkvloer begeleidt. Je hebt een warm hart voor kinderen die niet vanzelfsprekend de wind mee hebben. Je hebt kennis en ervaring
met EDI. 
 
Een werkdag op onze school ziet er voor jou zo uit:
In de ochtend geef je samen met de vaste leerkracht EDI-lessen en begeleid je hen in het zelfstandig geven van deze lessen. ‘s Middags werk je aan interne begeleiding op casusniveau in samenwerking met onze intern begeleider/kwaliteitscoördinator. Na schooltijd
bereid je samen met de vaste leerkracht de lessen voor op een EDI-manier.
 
Kijk voor meer informatie over onze school ook op http://www.ikccornelishaak.nl 
 
Voor informatie en sollicitatie: 
Mail met de directeur Jan Willem Koot  jw.koot@kindenonderwijsrotterdam.nl
 
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!
#wijzijnSARO
IKC Cornelis Haakschool is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.