Direct naar content

Intern begeleider zorg & onderwijsgroep

Vacature Intern begeleider De Vlinder (SO)

De Piloot is een cluster 4 school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. De school is direct verbonden aan het Pedologisch Instituut.
De Piloot biedt, vanuit kennis en ervaring, speciaal onderwijs en begeleiding aan kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling wordt een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de leerling. De school heeft een duidelijk sociaal -en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen. Binnen de school wordt samengewerkt met diverse disciplines.
Zo werken we op locatie de Vlinder intensief samen met Enver Jeugdhulp. Op deze locatie in Gouda bieden leerkrachten onderwijs aan jonge kinderen binnen de 4 behandelgroepen van Enver.

De leerkrachten van deze behandelgroepen worden op het gebied van onderwijs begeleid door een intern begeleider. De intern begeleider is nauw betrokken bij de behandelgroepen en werkt intensief samen met de gedragswetenschappers van Enver, om ervoor te zorgen dat de leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast is de intern begeleider degene die de doorverwijzing, na afronding van de dagbehandeling, begeleidt en verzorgd.
Het werkklimaat binnen De Vlinder is te kwalificeren als bijzonder collegiaal, ondersteunend en zeer betrokken bij leerlingen, ouders en collegas.

Voor de locatie De Vlinder (Gouda) zoeken wij per direct een intern begeleider voor 0,5 FTE;

Taakomschrijving:

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van OPPs;
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij: samenwerken in de groep, klassenmanagement, activerende directe instructie model, leren leren, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen;
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren (observeren, sturen, coachen);
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en inzet methodes;
 • Contact onderhouden met interne partners, leerplicht, samenwerkingsverbanden en andere externe partners ivm doorverwijzingen;
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot (vervolg)onderwijs;
 • Het begeleiden van de behandelteams met betrekking tot samenwerking en implementatie van onderwijskundige vernieuwingen;
 • De IB-er legt verantwoording af aande directie;
 • De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.

Kennis is en vaardigheden:

Vakinhoudelijke kennis:

 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen;
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen;
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs;
 • Data analyseren aan de hand van observatieresultaten en trends trekken.

Organisatorische vaardigheden:

 • Het voeren van een goed time -management;
 • Kunnen organiseren en plannen;
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband;
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computer.

Begeleidingsvaardigheden:

 • Gesprekstechnieken;
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten;
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen.

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragenkun je bellen met Tamara Hulshoff (010 4205314)

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie via de sollicitatiebutton.

Gerelateerde artikelen