Kleuterleerkracht instroomgroep

Onze onderwijsvisie
Het natuurlijk en eigentijds onderwijs op de Stern is continu in beweging. We leren door het zelf te doen en te ervaren. Zo begrijpen we de leerstof, oefenen we deze tot we het weten en niet vergeten. Er is daarbij altijd veel aandacht voor de jaargetijden
en de wereld om ons heen. We luisteren dan ook veel naar verhalen uit verschillende tijden, culturen en tradities.

Naast de kernvakken taal, rekenen en ICT is er ruimte voor schilderen, tekenen, toneel en muziek. Ook bakken we zelf brood en eten fruit en groenten uit eigen moestuin. 

Ons kindcentrum
KindCentrum de Stern ligt in de nieuwe, groene wijk Park16Hoven aan de rand van Rotterdam-Noord. We hebben een rijke speel- en leeromgeving waar kinderen van 0 tot 12 leren en spelen met hart, hoofd en handen binnen onderwijs en opvang. We werken daarbij binnen
een 5 gelijke dagenmodel met een continurooster.

Ons team
We zijn een professioneel en enthousiast team dat een duidelijke koers vaart en les geeft vanuit haar hart en eigen kennis en kunde. Er is ruimte voor humor en we creëren werkplezier. We zijn trots op wat we met onze leerlingen bereiken. Je hebt als leerkracht
veel autonomie binnen de kaders van ons vernieuwend onderwijs. 

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!