Leerkracht basisonderwijs (vervanging)

Per november zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die ons onderwijsteam wil versterken op onze Montessorischool!
Onze montessorischool is gebaseerd op de door Maria Montessori verwoorde ideeën over onderwijs en opvoeding. Wij stimuleren de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid.
We streven ernaar kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Het zelfstandig werken wordt bevorderd door het werken met doelen.
De tijdelijke vacature zal wellicht worden uitgebreid naar een vast dienstverband.
Nieuwsgierig geworden?

de Schakel
Onze missie is een open en gezellige school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs wordt gegeven met aandacht voor alle leerlingen. De zeven kernwaarden van de RVKO zijn hierbij vertrekpunt; verwondering, hoop, respect, vertrouwen, zorg, gerechtigheid en
verbondenheid.
Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Er zullen dus tegelijkertijd verschillende werkvormen in een groep plaatsvinden. Instructies vinden individueel, in kleine groepjes, of met de hele groep plaats, afgestemd op de behoeftes van het kind. Werkvormen
stimuleren het zelfstandig en het samenwerkend leren.
Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.montessorischooldeschakel.nl/