Leerkracht Bio / Nask

Vacature: Docent Bio / Nask bij VSO Het Passer College, locatie Overschie (0,8 of 1,0fte).

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Zon 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder VSO Het Passer College.

Functie Leerkracht op Het Passer College Overschie
Op Het Passer College Overschie zijn we op zoek naar gepassioneerde leerkrachten voor onze leerlingen met internaliserend problematiek. Je zal de mentor zijn voor een klas met maximaal twaalf leerlingen. Op de locatie Overschie hebben wij de alle VMBO klassen BB en KB en Pro.

Onze school is voor leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autisme spectrum stoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoort kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme omgeving nodig, waarbij jij als mentor het onderwijs zo leerrijk mogelijk maakt en tegelijkertijd zo gestructureerd mogelijk. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Meer informatie over het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl.

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen of appen met Stefan Quack) via: 06-51240859. Word jij onze nieuwe docent? Solliciteer dan nu!

Gerelateerde artikelen